Examensarbete

Senast ändrad: 17 februari 2022

Inom SLU Grogrunds projekt finns goda möjligheter att göra examensarbete. SLU ser positivt på att examensarbeten genomförs i samarbete med ett företag. 

Omfattningen på kandidatarbete är 10 veckor och på masterarbete vanligtvis 20 veckor, ibland mer. Huvudhandledare och examinator finns alltid vid SLU. Externa partners kan vara biträdande handledare eller annars medverkande.

Studenter som är registrerade på examensarbete är försäkrade. 

Företag och andra externa parter har möjlighet att annonsera förslag för examensarbete genom:

Exempel på examensarbeten

2022

Kandidat​

Master​

  • Starchquality and cookability in pea (Pisumsativum) – study of diversity in a genotypecolletion, Johanna Fonskov

2021

Kandidat

Master

2020

Kandidat​

Master

2019

Kandidat​


Kontaktinformation

Salla Marttila, utbildningskoordinator SLU Grogrund
Institutionen för växtskyddsbiologi
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22