Praktik

Senast ändrad: 11 maj 2023

Studenter kan välja mellan olika typer av praktikkurser – från att delta i vanliga arbetsuppgifter på en arbetsplats till att delta i forskningspraktik. 

Inom EU finns även möjlighet för Erasmus-praktikperiod. Vanligtvis kontaktar en student själv företag eller forskargrupper.

Studenter som är registrerade i en praktikkurs vid SLU är försäkrade.

Företag som vill erbjuda praktikplatser eller till exempel sommarjobb, har möjlighet att annonsera vid SLU:s Karriär- och stipendieportal

Exempel på praktik i forskargrupper: uppdateras inom kort


Kontaktinformation

Salla Marttila, utbildningskoordinator SLU Grogrund
Institutionen för växtskyddsbiologi
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22