Välkommen till Havsfiskelaboratoriet

Senast ändrad: 08 oktober 2020
Havsfiskelaboratoriet ligger precis vid havet i Lysekil

Havsfiskelaboratoriet i Lysekil är en av tre avdelningar vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua). Vi samlar in, lagrar och analyserar information om marina ekosystem och om kommersiellt viktiga fisk- och skaldjursarter som torsk, sill, havskräfta och räka. Våra miljöanalytiker och forskare tar fram kunskap om hur havets resurser kan nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt och ger råd till både svenska och internationella myndigheter och organisationer.

Vi studerar både miljöns effekter på fisk och fiskets effekter på miljön. Vi forskar om hur fisket påverkar fisk- och skaldjursarters tillväxt, överlevnad och beståndsstorlek och om hur de marina ekosystemen påverkas av faktorer som övergödning, fiske och predation från säl och skarv.

Datainsamling

Vi samlar in och bearbetar data för att beskriva status och trender i fisk- och skaldjursbestånd. 

En stor del av den datainsamling som görs vid Havsfiskelaboratoriet genomförs inom ramen för EU:s datainsamlingsprogram. Vi utför sex internationellt koordinerade fiskundersökningar och utför också hamn- och ombordprovtagningar på Havs- och vattenmyndighetens uppdrag. 

 

Råd för internationell förvaltning

De beståndsuppskattningar och analyser vi gör används inom både nationell och internationell förvaltning och många av våra medarbetare deltar i Internationella Havsforskningsrådets (ICES) arbete, vars vetenskapliga rådgivning ligger till grund för EU:s gemensamma fiskeripolitik.

 

Rapporter från nationella och internationella expeditioner publiceras som Aqua reports.

Havsfiskelaboratoriet har ett kustgående forskningsfartyg, Hålabben.

Institutionen för akvatiska resurser finns på Facebook, liksom Havsfiskelaboratoriet.

Mer om Havsfiskelaboratoriets historia

Foto av en liten bläckfisk-unge, med fina pigment på huvudet.
En liten bläckfisk, sedd i mikroskåp.
Foto på när forskningsfartyget Svea döps av kronprinsessan Viktoria med en flaska champage insalgen i en plastpåse för att inte sprida glas.
Forskningsfartyget Svea döps av Kronprinsessan Viktoria 2019. Alla våra stora, internationella expeditioner körs med Svea.

Kontaktinformation

 

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för akvatiska resurser
Havsfiskelaboratoriet
Turistgatan 5, 453 30 Lysekil
Telefon: 018-67 10 00

Sidansvarig: malin.werner@slu.se