Hoppa till huvudinnehåll

Forskarutbildning

Vid vår institution bedrivs forskarutbildning inom områden som sträcker sig från grundforskning om väsentliga ekosystemprocesser till tillämpad forskning inom skogsskötsel.

Arvid Lindh studerar rotsystemet på en planta under sitt fältarbete på Borneo. Foto: Ulrik Ilstedt

Arvid Lindh studerar rotsystemet på en planta under sitt fältarbete på Borneo. Foto: Ulrik Ilstedt

Ett svampmycel som koloniserar ett jordprov. Foto: Aswin Thirunavukkarasu

Ett svampmycel som koloniserar ett jordprov. Foto: Aswin Thirunavukkarasu

Virginia Mosquera förbereder vattenprovtagning under myggsäsongen i den boreala skogen. Foto: Alejandro Gándara.

Virginia Mosquera förbereder vattenprovtagning under myggsäsongen i den boreala skogen. Foto: Alejandro Gándara.

Om oss

Cirka 20 personer bedriver sin forskarutbildning hos oss och varje doktorand är handledd av seniora forskare som arbetar inom en bredd av forskningsområden. Varje doktorand har en huvudhandledare och minst en biträdande handledare.

Teknik och resurser

Doktorander hos oss har tillgång till välutrustade och avancerade laboratorier och instrument, mentorskap från ett stort antal forskare inom ekologi och skogliga vetenskaper, och till doktorandkurser inom en bredd av olika ämnesområden.   

Utbildningen och projekten

Inom forskarutbildningen vid vår institution ingår ofta datainsamling genom både fältarbete och arbete på lab. I början av forskarstudierna utvecklar doktorand och handledare en individuell studieplan som sedan följs upp minst en gång per år under forskarutbildningen. 

For more information contact

Maja Sundqvist, Researcher
Department of Forest Ecology and Management, Department of Forest Ecology and Management, joint staff

maja.sundqvist@slu.se, +46 (0)90-7868273, +46(0)761365079
Publicerad: 05 maj 2023 - Sidansvarig: tejshree.tiwari@slu.se
Loading…