Fäboda experience

Senast ändrad: 31 januari 2023

Bakom namnet Fäboda Experience finns en trio: Jonas Harald, Patrik Brännbacka och Ida Kronholm. Den här soliga och vackra dagen har vi tagit oss ut till skogarna i Fäboda, för att höra mer om företagets verksamhet. Jonas och Patrik är våra värdar, Ida har brådskande ärenden och kan inte vara med just idag. Det är lite halt här och där när vi går genom skogen mot Reijos stuga, en raststuga med eldplats i Fäbodaskogarna utanför Jakobstad. Himlen är blå och trädens grenar dansar i vinden, solen värmer. Havet är inte långt borta.

Fäboda 1.JPG

Företaget är i dagens läge en sidoverksamhet för trion bakom Fäboda Experience. Verksamheten har fått växa fram vartefter. ”Vi har med mycket eftertanke tagit oss an uppdrag och funderat över hurudana uppdrag är det, vad vill man komma åt?” berättar Patrik, ”Vi har konstaterat under resan, att vi inte har velat skynda på det här”. ”Vi har haft namnstarka företag som vi jobbat med hittills och ryktet har spridit sig rätt så bra, så vi behöver inte marknadsföra så mycket extra för att växa”. Fäboda Experience arbetar också gärna processinriktat med företag: ”Vad är bättre än det, att få ta ett bra gäng flera gånger ut i naturen och utvecklas tillsammans!”.

Jonas, Patrik och Ida har alla tre flexibla jobb, som gör att de tillsammans kan arbeta med företaget vid sidan om. ”Om det utvecklas, så hamnar vi i något skede ta ställning till om någon av oss ska börja jobba inom företaget som huvudsyssla”, påpekar Jonas. ”Vi har inte velat stressa igenom processen”, säger Patrik, ”vi vill att produkten sitter, det vill säga konceptet som vi har utvecklat under starten, så man vet vilken produkt man vill ha innan man växer sig stor. Vi vill leverera det bästa av det bästa – det som är bäst för företaget och gruppen och individen”. För att ta hand om hela paletten av tjänster har trion bakom företaget varit tvungna att lära sig själva först, för att veta vad de kan kräva av samarbetsparter och underleverantörer. ”Vi ville veta vilken nivå vi ska ligga på – och vad som är viktigt för kunden”.

Fäboda 2.JPG

”Vi tänker inte att vi arbetar med naturturism, utan det är människan, individen, gruppen vi arbetar med – personalutveckling”. Gärna arbetar man med kunden i en längre process: ”Vi vill komma bort från rekreationsdagsstämpeln, man når inte en förändring om man har en dag med en grupp människor. Man gör vissa saker vid det första tillfället, sen om man tar en uppföljning några veckor senare, så kan det ha hänt en hel del i kommunikationen mellan människor”. ”Vi vill verka så naturnära som möjligt, i så teknikfri omgivning som möjligt” säger Patrik, ”så vi pratar om Green HR. Det är HR, personalutveckling – men grönt”.

Vi pratar en hel del om hur naturen som omgivning lättar på hierarkier och gör att individer lättare frigör sig från sina invanda roller. ”Det är lättare att öppna sig i en naturomgivning. Det är exceptionellt stor skillnad mellan ett traditionellt kontorslandskap och naturen” påpekar Patrik, ”Stämningen kan man ju känna av, i början när gruppen kommer och sen när vi slutar. Det är helt annorlunda. Det är helt unikt det här samspelet, och hur hierarkier minskar i betydelse. Man har mött varandra, man är i en helt annan sinnesstämning”. ”Många av övningarna går in på självkännedom – hur är man verkligen, hur når man potentialen man har inom sig, och vad är man verkligen bra på. Det kan bli känslomässigt stort, man är väldigt nära och har lättare att öppna sig” tillägger han, ”Var når man den största förändringen, om inte i en naturomgivning istället för att vara inne i företagsutrymmen och försöka få något sådant till stånd”.

/Text & Foto: Sara Kåll-Fröjdö & Maria Hofman-Bergholm, Yrkeshögskolan Centria, april 2020

Läs mer om vårt besök hos Fäboda Experience här

Fäboda Experience - hemsida

Fäboda 3.JPG


Kontaktinformation