Utbildningar vid folkhögskolor, medborgarinstitut och gymnasier

Senast ändrad: 13 januari 2023
Människor på promenad i stadsnära skog

Här följer ett urval av nordiska utbildningar som på olika sätt involverar djur och natur, kopplat till människors hälsa.

SVERIGE

GYMNASIER

Naturbruksgymnasier i Sverige - gemensam hemsida

- Naturturismutbildning

Realgymnasiet - naturturism


FOLKHÖGSKOLOR

Brunnsvik Folkhögskola

Handledare i naturbaserade aktiviteter

En handledarutbildning inom grön rehab och naturunderstödda interventioner.

Jakobsbergs folkhögskola

Hälsoutvecklare

Ett moment: "Natur, friluftsliv, miljö och hälsa. Naturen som arena för hälsoutveckling. Momentet innefattar resor och övernattning utomhus."

Mullsjö folkhögskola

Allmän kurs Hälsa och livsstil med friluftsliv

“I ämnen som psykologi och sociologi lär vi oss mer om människan och vår plats i världen. Genom motion och vistelser i friluftsriket kring Mullsjö folkhögskola förbättrar vi vårt välmående. Vi tar avstamp i aktuell forskning och hos oss själva. Genom teori och praktik lär vi oss mer om hur vi kan leva ett välmående liv. Karaktärsämnen på Hälsa och livsstil med friluftsliv är bl a psykologi, sociologi, motion och hälsa. Utöver det studerar vi andra ämnen relaterade till välmående.”

Katrinebergs folkhögskola

Djurunderstödd friskvård

"Kursen vänder sig till dig som har ett intresse av att arbeta med djurunderstödd friskvård. Du vill arbeta med och motivera till aktivitet som skall leda till att bibehålla eller förbättra livskvalitet."

Entreprenörskap inom friskvård och hälsa

"Utbildning för dig som vill leva på att arbeta inom branschen friskvård/hälsa. Syftet är att utveckla det personliga entreprenörskapet, hitta, sätta och nå mål, skapa ett affärsmässigt tänk samt utveckla den personliga marknadsföringen för att skapa ett framgångsrikt företagande inom branschen friskvård och hälsa."

Naturen som hälsofrämjande arena

"Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med naturen som resurs i friskvårdsarbetet. Du får kunskaper kring trädgårdens användning som grön rehab, hur naturen kan fungera som ett utegym, vilken roll naturen kan spela för ett ökat välbefinnande."

Lillsveds idrottsfolkhögskola

Entreprenörskap, hälsa och hållbar utveckling

"Utbildningen syftar till att utveckla ditt personliga entreprenörskap, klargöra vad du vill göra inom hälsa, hållbar utveckling och välbefinnande och ge inspiration till hur du kan vara med och bidra till mer hållbara människor, hållbart arbetsliv och företagande i en komplex och snabbrörlig värld."

Österlens folkhögskola

Entreprenör ekoturism

"Kursen finns till för dig som vill skapa enastående natur- och kulturupplevelser med en tydlig hållbarhetsprofil. Vi ser gärna att du har en egen affärsidé med dig in i utbildningen, eller så driver du redan en verksamhet på hel- eller deltid som du vill utveckla. Kursen är anpassad för att kunna genomföras parallellt med t ex egenföretagande."

Malungs folkhögskola

Fjäll- och vildmarksledare, Friluftsliv

"En allsidig och avancerad friluftsledarutbildning med tonvikt på fjälledarskap. Teori varvas med praktik. Ger en bred bas för arbete inom aktivitetsinriktad turism i t. ex. fjällmiljö"

Örnsköldsvik folkhögskola

Naturguide - Höga kusten

"Målet efter fullgjord utbildning är att ha goda kunskaper om att vistas i naturen för en säker och behaglig upplevelse, både i grupp och som enskild person. Målet är också att idéer och tankar sprungen ur och omkring den kultur som naturen erbjuder ska få utlopp för att kunna omsättas i praktiken till företagsamhet."

Helsjön folkhögskola

Där jord och himmel möts 

"Under kursen fördjupar vi  oss i detta utifrån tre perspektiv: Teologi, miljöpsykologi och odlande. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt och kan t ex innebära: -Ekologisk odling av allt från grönsaker och altarblommor. -Utformande av miljöer utifrån olika behov, t ex för hälsa och välbefinnande, för stillhet och lugn eller som mötesplats. -Ny kunskap om hur naturen påverkar hela människan och hur Gud möter oss i naturen."

Hästsportens folhögskola

Tilläggsutbildning hästunderstödd aktivitet

"Den här Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning aktivitet vänder sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, skola och fritidsverksamhet alternativt inom socialt/psykosocialt arbete eller motsvarande. Utbildningen riktar sig till dig som har intresse av att använda hästar och dess miljö som resurs vid Hästunderstödda insatser med inriktning på Aktivitet."
 

Tilläggsutbildning i hästunderstödda insatser – terapi, lärande, aktivitet

"Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola med intresse av att använda hästar och dess miljö som resurs.

Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskap om och kompetens att använda hästar och dess miljö som resurs inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola. Utbildningen kan utgöra ett delmoment som motsvarar det teoretiska kravet inför certifiering inom hästunderstödda insatser utarbetad av OHI, Organisationen för Hästunderstödda Insatser."

 

Om du vet om någon fler utbildning inom området


Kontaktinformation