Hoppa till huvudinnehåll

Mätmetoder

Eftersom naturen påverkar människors känslor, sinnesstämning, fysiologiska reaktioner, tankar och beteenden så finns det många möjligheter att mäta hälsoeffekter, men också stora utmaningar.

Vad är det vi kan mäta och hur?

Mänskligt liv kännetecknas av dynamiska förlopp och biologiska rytmer. När vi är aktiva på dagen blir vi stimulerade och engagerade, men också trötta efter ett tag. En långsiktigt god hälsa kännetecknas av en dynamik där vi hela tiden växlar mellan aktivitet/uppvarvning och avkoppling/återhämtning. Därför är det svårt att hitta en enskild mätmetod som visar hälsa och välmående.

Metoder

Här nedan redogörs översiktligt för olika metoder som kan användas för att mäta hälsoeffekter i samband med t.ex. vistelse i naturen, naturaktiviteter, natur- och djurbaserade interventioner,  mm.

Publicerad: 24 januari 2023 - Sidansvarig: elisabet.bohlin@slu.se
Loading…