Sinnesstämningsenkäten

Senast ändrad: 23 januari 2023
Ann sitter under ett träd

Sinnesstämningsenkäten är ett psykologiskt mätinstrument. Syftet med en sinnesstämningsenkät* kan vara att "mäta" effekten av en aktivitet, t.ex. en naturbaserad intervention av något slag, skogsbad, natur- eller djur- inriktad rehabiliterings- eller friskvårdsaktivitet. Det är sedan möjligt att räkna ut t.ex. förändring i sinnesstämning (mående) efter en aktivitet, på grupp eller individnivå.

Sinnesstämningsenkäten består av ett enkelt frågeformulär som konstruerats för att fungera bra i samband med utomhusvistelser. Det bygger på olika känslor eller sinnesstämningar och fokuserar på känslor som man kan förvänta sig att se effekter på i samband med vistelse i naturmiljöer. Det ingår 6 frågor på en 10-gradig skala (1-10) med två ändpunkter för varje fråga; spänd – avspänd, trött – pigg, ledsen – glad, irriterad – harmonisk, rastlös – lugn, splittrad – klartänkt.

Sinnesstämningsenkäten är beskriven och utarbetad i ett forskningsprojekt i Umeå där försökspersoner med utmattningssyndrom vistades i skogen och där man, i kombination med andra mätningar, använde enkäten för att undersöka effekten av behandlingen.

Om du vill använda enkäten så referera till nedanstående artikel!

*Enkäten är utarbetad och först beskriven i:
Sonntag-Öström E, Nordin, M, Slunga Järvholm L, Lundell Y, Brännström R, Dolling A. 2011. Can the boreal forest be used for rehabilitation and recovery from stress-related exhaustion? A pilot study. Scandinavian Journal of Forest Research 26: 245-256

 

Testa själv!

Som ett exempel på hur man kan använda Sinnesstämningsenkäten har vi här gjort en liten övning som går ut på att mäta sin sinnesstämning före och efter en skogsvistelse. Här kan du själv testa vilken effekt den hade på DIG genom att fylla i ett online-formulär med frågorna och sen se hur din sinnesstämning förändrats. Du kan också se ett medelvärde på hur alla som gått ut i skogen förändrat sitt mående:  

Dra åt skogen - en liten övning 


Kontaktinformation