Kontaktuppgifter

Senast ändrad: 21 april 2022

Här hittar du en fullständig personallista, kontaktuppgifter till institutionsledningen samt besöksinformation.

Ledning och andra funktioner

Prefekt

Hjalmar Laudon, +46-90-786 8584

Ställföreträdande prefekt, lokaler & säkerhet

Mats Öquist, +46-90-786 8525

Biträdande prefekt, grundutbildning

Gustaf Egnell, +46-90-786 8455

Biträdande prefekt, lika villkor

Kelley Gundale, +46-90-786 8444

Biträdande prefekt, forskarutbildning

Michael Gundale, +46-90-786 8427

Biträdande prefekt, yngre forskare

Lars Östlund, +46-90-786 8442

Ekonom

Gun-Marie Johansson, +46-90-786 8403 

Ekonom

Malin Grönlund +46-90-786 8170 

Ekonom

Kyungjin Kim, +46-90-786 8272 

Administratör, Personal

Ulf Renberg, +46-90-786 8580

Administratör, grundutbildning och forskarutbildning

Lovisa Nordtröm, +46-90-786 8385

Administratör

Evelina Oskarsson, +46-90-786 8416

Personal

Personal vid institutionen

Ta sig till Umeå
 och hitta till oss

Tre flygbolag trafikerar sträckan Stockholm-Umeå. SAS och Norwegian som flyger från Arlanda och  BRA (Malmö Aviation) som flyger från Bromma. Till Umeå tar man sig också med tåg. Från Umeå flygplats tar det 10 minuter med bil eller ca 20 minuter med flygbussen till SLU som är beläget på samma campus som Umeå universitet. 

Boende

Om du stannar för några dagar är det lämpligt att boka boendet i förväg. Olika boendealternativ och annan information om regionen ges av Umeå turistbyrå.

Hitta oss


Väl på plats i Umeå hittar du oss i "Skogishuset" i det nordöstra hörnet av campusområdet, där även Umeå universitet är beläget, på plan tre och fyra.

Ytterligare information om SLU i Umeå


Kontaktinformation

Postadress

SLU, Skogens Ekologi och Skötsel, 901 83 Umeå

Besöksadress

Skogsmarksgränd 17, Umeå

E-post

seksko@slu.se; webmaster@seksko.slu.se

Fax

+46-90-786 8163