Studiesociala gruppen

Senast ändrad: 17 september 2021

Studiesociala gruppen jobbar med studiesociala frågor på respektive studieort. Det kan gälla uppföljning av insparksaktiviteter liksom av den lokala studenthälsans besöksstatistik, samt fakulteternas arbete med åtgärder utifrån studiesociala enkäter. Ibland ordnar också de studiesociala grupperna stresshanteringskurser för studenter och seminarier om t.ex. likabehandling.

Vid brådskande ärende kontakta:
Staffan Stenhag
Tel: 070-639 08 59

Börje Börjesson
Tel: 076-586 17 75

Medlemmar i studiesociala gruppen:

Börje Börjesson, programstudierektor
Borje.Borjesson@slu.se
Tel: 076-586 17 75

Gina Parkatti, institutionsadministratör
Gina.Parkatti@slu.se
Tel: 0222 - 349 79

Alexander Molin, student SMP 19/22
armn0002@stud.slu.se

Mattias Eliasson, student SMP 20/23
msel0006@stud.slu.se

Studenthälsan
Studenthälsan Previa Örebro
rebecca.marberg@previa.se
Tel: 019-15 87 02

Familjeläkarna, Skinnskatteberg
Tel: 021-17 66 40


Kontaktinformation