Studiesociala gruppen

Senast ändrad: 02 januari 2019

Studiesociala gruppen jobbar med studiesociala frågor på respektive studieort. Det kan gälla uppföljning av insparksaktiviteter liksom av den lokala studenthälsans besöksstatistik, samt fakulteternas arbete med åtgärder utifrån studiesociala enkäter. Ibland ordnar också de studiesociala grupperna stresshanteringskurser för studenter och seminarier om t.ex. likabehandling.

Vid brådskande ärende kontakta:
Staffan Stenhag
Tel: 070-639 08 59

Börje Börjesson
Tel: 076-586 17 75

Medlemmar i studiesociala gruppen:

Börje Börjesson, programstudierektor
Borje.Borjesson@slu.se
Tel: 076-586 17 75

Esbjörn Andersson, stf prefekt
Esbjorn.Andersson@slu.se
Tel: 0222 - 349 53

Eric Sundstedt, studievägledare
Eric.Sundstedt@slu.se
Tel: 0222 - 349 61

Gina Parkatti, institutionsadministratör
Gina.Parkatti@slu.se
Tel: 0222 - 349 79

Nathalie Häggström, student SMP 17/20
nahm0001@stud.slu.se

Mikaela Kilberg, student SMP 18/21
mirg0004@stud.slu.se

Studenthälsan
Studenthälsan Previa Örebro
rebecca.marberg@previa.se
Tel: 019-15 87 02

Studentpräst
Heléne Leijon, Skinnskatteberg
helene.leijon@svenskakyrkan.se
Tel: 070-875 72 87

Familjeläkarna, Skinnskatteberg
Tel: 021-17 66 40


Kontaktinformation
Sidansvarig: gina.parkatti@slu.se