Studiesociala gruppen

Senast ändrad: 26 januari 2024

Studiesociala gruppen jobbar med studiesociala frågor på respektive studieort. Det kan gälla uppföljning av insparksaktiviteter liksom av den lokala studenthälsans besöksstatistik, samt fakulteternas arbete med åtgärder utifrån studiesociala enkäter. Ibland ordnar också de studiesociala grupperna stresshanteringskurser för studenter och seminarier om t.ex. likabehandling.

Vid brådskande ärende kontakta:
Staffan Stenhag
Tel: 070-639 08 59

Börje Börjesson
Tel: 076-586 17 75

Medlemmar i studiesociala gruppen:

Börje Börjesson, programstudierektor
Borje.Borjesson@slu.se
Tel: 076-586 17 75

Gina Parkatti, institutionsadministratör
Gina.Parkatti@slu.se
Tel: 0222 - 349 79

Gustav Petersson SMP 22/25
gvpe0002@stud.slu.se

Otto Erland Hansson SMP 23/26
oter0001@stud.slu.se

Studenthälsan
Studenthälsan Previa Örebro
thomas.wadefjord@falcksverige.se
Tel: 019-15 87 03

Familjeläkarna, Skinnskatteberg
Tel: 021-17 66 40


Kontaktinformation