Skogsmästarskolans utbildningsprogram

Senast ändrad: 05 april 2024

Skogen är central för vårt lands välstånd. Från skogen hämtar vi virke till byggnader och råvara till framställning av papper och kemiska produkter. På senare år har även nya tekniska metoder utvecklats för att effektivt ta tillvara skogsråvaran till bioenergi, ett förnyelsebart alternativ till kol och olja.Skogen producerar inte bara råvara utan ger dessutom en miljö för avkoppling och rekreation. Vill du förvalta en av Sveriges största naturresurser, skogen, utbilda dig på Skogsmästarskolan.


Kontaktinformation

SLU Skogsmästarskolan
Tel: 0222 - 349 50 (växel)
smsk@slu.se

Herrgårdsvägen
Box 43
739 21 SKINNSKATTEBERG