Miljöanalys

Senast ändrad: 05 april 2024

Riktlinjer om ett hållbart skogsbruk har ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella dimensioner. För att följa upp tillstånd och trender samlas en stor mängd statistik om skog, skogsbruk och skogsmiljöer in. Breddningen av skogspolitikens innehåll från virkesproduktion till att omfatta även miljö och sociala dimensioner innebär att flera aktörer involveras än tidigare. Skalperspektivet ökar då från bestånd och trakter, till landskap och regioner.

På vår institution arbetar vi med

  • att analysera milljödata och jämföra dessa med skogs- och miljöpolitikens mål
  • att analysera landskapsdata tillsammans med det nationella programmet för inventering av landskapsstrukturer (NILS)
  • att utveckla gränssnitt för att presentera statistik så att den förstås av planerare inom kommuner

 


Kontaktinformation