RIU-konferens Skogsmästarskolan

Senast ändrad: 15 september 2022

En årligen återkommande konferens för Dig som är intresserad av skoglig planering och inventering. Under konferensen demonstreras också nya skogs- instrument och datorprogram. En utställning pågår under de båda konferens- dagarna, där företag och organisationer i branschen har tillfälle att visa upp sina nyheter.

Årets konferens arrangeras 16 - 17 november 2022

Anmälan och mer info här

 

Kontaktpersoner:
Torbjörn Valund    torbjorn.valund@slu.se

Gina Parkatti gina.parkatti@slu.se  (praktiska frågor)

 

 


Kontaktinformation