RIU-konferens Skogsmästarskolan

Senast ändrad: 13 januari 2022

En årligen återkommande konferens för Dig som är intresserad av skoglig planering och inventering. Under konferensen demonstreras också nya skogs- instrument och datorprogram. En utställning pågår under de båda konferens- dagarna, där företag och organisationer i branschen har tillfälle att visa upp sina nyheter.

Årets konferens arrangeras 10 - 11 november 2017

Program m.m Program är under bearbetning

 

Kontaktpersoner:
Lars Norman    lars.norman@slu.se
Torbjörn Valund    torbjorn.valund@slu.se

Gina Parkatti gina.parkatti@slu.se  (praktiska frågor)

 

 


Kontaktinformation