Samverkan

Senast ändrad: 03 juli 2024

Att göra forskning och utbildning relevant i samhället och för skogssektorn kräver ett väl utvecklat samarbete mellan universitet och relevanta samhällsaktörer. Samverkan innebär att vi och andra aktörer lär sig om varandra, för att förstå varandras perspektiv och tillsammans kunna identifiera frågeställningar, problem och ta fram lösningar som fungerar i samhället.

På vår institution arbetar vi med:

  • att utveckla ett lokalt/regionalt partnerskap för samverkan mot hållbar utveckling och hållbart skogsbruk i vår region
  • att samverka med olika internationella landskapslaboratorier med lokala partnerskap i olika utvecklingsfaser
  • att utveckla metodik för integrativ forskning, dvs. forskning i samverkan med relevanta aktörer
  • att samverka med olika initiativ och nätverk för hållbar utveckling och landsbygdsutveckling
  • problembaserat lärande i samverkan med aktörer på lokal till internationell nivå
  • uppdragsverksamhet med inriktning mot hållbar naturresursförvaltning

Kontaktinformation