Schema

Senast ändrad: 19 juni 2024
SLU Skogsmästarskolan

Här hittar du som är student på SLU Skogsmästarskolan scheman för våra kurser.

Planeringsschema för VT 2024 och Sommaren 2024

För att se det övergripande ramschemat för läsåret 2023/2024 så loggar du in på Studentwebben       

  

Omtentamensschema, årskurs 1, sommar 2024

Omtentamensschema, årskurs 2, sommar 2024   

Omtentamensschema, årskurs 3, sommar 2024   

Omtentamensschema, ”mäklarkurser”, sommar och höst 2024    

 

SKOGSMÄSTARPROGRAMMET 2023/2026  

Skogliga beslutsunderlag 

Kursledare: Staffan Stenhag.  

Länk till kurshemsidan: Skogliga beslutsunderlag  

 

Skoglig produktion och miljö

Kursledare: Torbjörn Valund. 

Länk till kurshemsidan: Skoglig produktion och miljö  

Vecka 20, 13 – 17/5 2024 (Version 9/4-24) 

Vecka 21, 20 – 24/5 2024 (Version 9/4-24)    

Vecka 22-23, 27/5-7/6 2024 (Ny version 23/5) 

 

SKOGSMÄSTARPROGRAMMET 2022/2025  

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning

Kursledare: Carina Sándor

Länk till kurshemsidan: Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning

 

Skoglig planering

Kursledare: Joakim Blückert

Länk till kurshemsidan: Skoglig planering

Vecka 20, 13-17/5 2024 (Ny version 29/4-24) 

Vecka 21, 20-24/5 2024 (Ny version 29/4-24) 

Vecka 22, 27-31/5 2024 (Version 3/12-23) 

SKOGSMÄSTAPROGRAMMET 2021/2024 

Skoglig driftsledning 

Kursledare: Back Tomas Ersson

Länk till kurshemsidan: Skoglig driftsledning

 

Vägar och vatten

Kursledare: Johan Törnblom

Länk till kurshemsidan: Vägar och vatten

Vecka 8-9, 19/2 - 1/3 och vecka 15 - 17, 8 - 26/2-2024(Version 1)

 

SKOGSMÄSTARPROGRAMMET 2021/2024 

Självständigt kandidatarbete i skogshushållnin

Kursledare: Johan Törnblom. 

Länk till kurshemsidan: Självständigt kandidatarbete

Länk till information om examensarbetet

 

MÄKLARKURSER 
Skogs- och jordbruksfastighetens värdering, vt 2024  

Kursledare: Mona Geprägs

Länk till kurshemsidan: Skogs- och jordbruksfastighetens värdering

Preliminärt schema ht 2023

Litteraturlista till kurs i fastighetsrätt  

Förmedling av Skogs och Lantbruksfastigheter, ht 2024

Preliminärt schema ht -24