Schema

Senast ändrad: 28 juni 2022

Här hittar du som är student på Skogsmästarskolan scheman.

Planeringsschema för vt 2022.

För att se ramschema för läsåret 2021/2022 loggar du in på Studentwebben 

 

Omtentamensschema, årskurs 1, sommar 2022

 

Omtentamensschema, årskurs 2, sommar 2022   

 

Omtentamensschema, årskurs 3, sommar 2022    

 

Omtentamensschema, ”mäklarkurser”, sommar och höst 2022    

 

SKOGSMÄSTARPROGRAMMET 2021/2024

OBS. Schemat är preliminärt och kan komma att ändras om det kommer nya rekommendationer eller förordningar från Folkhälsomyndigheten eller SLU.

Skoglig produktion och miljö 

Kursledare: Torbjörn Valund

Vecka 23, 6/6 - 10/6-22 (Version 7/6-22) 

SKOGSMÄSTARPROGRAMMET 2020/2023

OBS. Schemat är preliminärt och kan komma att ändras om det kommer nya rekommendationer eller förordningar från Folkhälsomyndigheten eller SLU.

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning

Kursledare: Carina Sándor

Länk till kurshemsidan: Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning

Kurslitteraturlista

Skoglig Planering

Kursledare: Lars Norman

Länk till kurshemsidan: Skoglig planering

 

SKOGSMÄSTARPROGRAMMET 2019/2022

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning

Kursledare: Johan Törnblom
Länk till information om examensarbetet

Skogsgården

Kursledare: Torgny Söderman

Länk till kurshemsidan: Skogsgården

Vecka 35 - 43, 29/8 - 28/10-22 (Version 31/5-22)