Schema

Senast ändrad: 22 maj 2023
SLU Skogsmästarskolan

Här hittar du som är student på SLU Skogsmästarskolan scheman.

Planeringsschema för HT 2023, VT 2023 och Sommaren 2023

För att se ramschema för läsåret 2022/2023 eller 2023/24 så loggar du in på Studentwebben 

SKOGSMÄSTARPROGRAMMET 2022/2025 

Skoglig produktion och miljö 

Kursledare: Torbjörn Valund.

Läng till kurshemsidan: Skoglig produktion och miljö
 

Schemaansvarig för veckorna 18 - 23 på kursen är Tommy Abrahamsson.

Vecka 21, 22-26/5-2023 (Version 22/5-23) 
Vecka 22, 29/5-2/6-2023 (Version 22/5-23) 
Vecka 23, 5-9/6-2023 (Version 22/5-23) 

SKOGSMÄSTARPROGRAMMET 2021/2024

Skoglig planering

Kursledare: Lars Norman.

Länk till kurshemsidan:

Skoglig planering

Vecka 21, 22-26/5-2023 (Version 8/2-23)
Vecka 22, 29/5-2/6-2023 (Version 8/2-23)

SKOGSMÄSTARPROGRAMMET 2020/2023

OBS. Schemat är preliminärt och kan komma att ändras om det kommer nya rekommendationer eller förordningar från Folkhälsomyndigheten eller SLU.

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning

Kursledare: Johan Törnblom.

Länk till information om examensarbetet

Vägar och vatten

Kursledare: Johan Törnblom

Det går att boka boende på Gula paviljongen. Kontakta i så fall Gina.Parkatti@slu.se

 

MÄKLARKURSER
Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter, ht 2022 

Kursledare: Elisabeth Wallin  

Länk till kurshemsidan: Förmedlingskurs