Schema

Senast ändrad: 27 oktober 2020

Här hittar du som student på Skogsmästarskolan scheman.

 

Planeringsschema för ht2020

För att se ramschema för läsåret 2019/2020 loggar du in på Studentwebben

SKOGSMÄSTARPROGRAMMET 2020/2023

Skogen, marken, maskinen

Länk till kurshemsidan Skogen, marken, maskinen

Vecka 43, 19/10 - 23/10, (Version 7/10-20)
Vecka 44, 26/10 - 30/10, (Version 18/8 -20)

Skogens värdekedja

Länk till kurshemsidan Skogens värdekedja

Schemaansvarig v. 45 - 48: Staffan Stenhag

Vecka 45 - 48, 2/11 - 27/11 (Version 7/10 -20)

Schemaansvarig v. 49 - 01: Torgny Söderman

Vecka 49, 30/11 - 4/12-20 (Version 14/10-20)
Vecka 50, 7-11/12-20 (Version 14/10-20)
Vecka 51, 14-18/12-20 (Version 14/10-20)
Vecka 1, 4-8/1-21 (Version 14/10-20)

Schemaansvarig vecka 02: Börje Börjesson

SKOGSMÄSTARPROGRAMMET 2019/2022

Skogsskötsel 1

Länk till kurshemsidan Skogsskötsel 1

Schema vecka 35 - 44 (Version 10/9 -20)

Skogsskötsel 2

Länk till kurshemsidan Skogsskötsel 2

Litteraturlista Skogsskötsel 2

Schemaansvarig Rickard Larsson
Vecka 45, 2-6/11-20 (Version 27/10-20)
Vecka 46, 9.-13/11-20 (Version 27/10-20)
Vecka 47, 16-20/11-20 (Version 27/10-20)
Vecka 48, 23-27/11-20 (Version 27/10-20)
Vecka 49, 30/11- 4/12-20 (Version 27/10-20)
Vecka 50, 7-11/12-20 (Version 27/10-20)
Vecka 51, 14-18/12-20 (Version 27/10-20)
Vecka 01, 4-8/1-21, (Version 27/10-20)
Vecka 02, 11-15/1-21 (Version 27/10-20)

SKOGSMÄSTARPROGRAMMET 2018/2021

Skogsgården

Länk till kurshemsidan Skogsgården

Schemaansvarig: Torgny Söderman
Vecka 36-44, 31/8 - 30/10-20, (Ny version 7/10-20)

Skoglig driftsledning

Länk till kurshemsidan Skoglig driftsledning

Schemaansvarig: Back Tomas Ersson
Vecka 45-48, 2 - 27/11-20,Planeringsschema, Version 5/10-2020

Vecka 45-48, 2-27/11-20, Detaljschema, Version 7/10-20

Sidansvarig: gina.parkatti@slu.se