Net4Forest

Senast ändrad: 18 november 2019

Projektets huvudsyfte är att i vid mening vidareutbilda de som I sin tur utbildar skogsägare, liksom skogsägare direkt, i sådant som är viktigt för att bedriva ett lönsamt och uthålligt skogsbruk. En viktig del av projektet är att utbyta erfarenheter och goda exempel som finns i de länder som ingår i projektet. Projektet leds från Slovenien och övriga projektpartners kommer från Sverige, Spanien, Lettland och Estland.

Sidansvarig: malin.sandberg@slu.se