Kontakta oss

Senast ändrad: 02 oktober 2018

Lista med samtliga anställda finns här

Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg

Postadress: Box 43, 739 21 Skinnskatteberg

Telefon: 0222 – 349 50

E-postadress: smsk@slu.se

Institutionsledning

Staffan Stenhag, prefekt,
Staffan.Stenhag@slu.se,
tel: 0222 - 349 60

Tommy Abrahamsson, stf prefekt,
Tommy.Abrhamsson@slu.se
tel: 0222 - 349 65

Vem kan jag fråga om vad?

Utbildning

Börje Börjesson, programstudierektor,
Borje.Borjesson@slu.se,
tel: 0222 - 349 54.

Eric Sundstedt, studievägledare,
Eric.Sundstedt@slu.se,
tel: 0222 - 349 61.

Gina Parkatti, studentservice,
Gina.Parkatti@slu.se,
tel: 0222 - 349 79.

Gästhotell/konferens

Gina Parkatti,
Gina.Parkatti@slu.se,
tel: 0222 - 349 79.

Forskarutbildning

Grzegorz Mikusinski, docent, 
Grzegorz.Mikusinski@slu.se
tel: 0222 - 349 56.

Uppdragsverksamhet

Esbjörn Andersson,
Esbjorn.Andersson@slu.se,
tel: 0222 - 349 53.

Ekonomi/personal/studenbostäder

Ken Söderman,
Ken.Soderman@slu.se

IT-frågor

Gitte Parkatti,
Gitte.Parkatti@slu.se,
tel: 0222 - 349 68

Bibliotek

Anders Pettersson,
Anders.n.pettersson@slu.se
tel: 0222-349 67, 072-20 49 612

Vaktmästeri

Gina Parkatti
Gina.Parkatti@slu.se
tel: 070-245 98 17

 Lista med hela personalen på Skogsmästarskolan


Kontaktinformation
Sidansvarig: gina.parkatti@slu.se