Kontakta oss

Senast ändrad: 24 januari 2024

Lista med samtliga anställda finns här

Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg

Postadress: Box 43, 739 21 Skinnskatteberg

Telefon: 0222 – 349 50

E-postadress: smsk@slu.se

Institutionsledning

Carina Sándor, prefekt,
carina.sandor@slu.se
tel: 0222 - 349 70

Staffan Stenhag, stf prefekt,
staffan.stenhag@slu.se
tel: 0222 - 349 60

Vem kan jag fråga om vad?

Utbildning

Börje Börjesson, programstudierektor,
studievägledare
Borje.Borjesson@slu.se,
tel: 0222 - 349 54.

Gästhotell/konferens/studentbostäder

Gina Parkatti,
Gina.Parkatti@slu.se,
tel: 0222 - 349 79.

Forskarutbildning

Grzegorz Mikusinski, docent, 
Grzegorz.Mikusinski@slu.se
tel: 0222 - 349 56.

Ekonomi/personal

Monica Jansson,
Monica.M.Jansson@slu.se
tel: 0222 - 349 66

IT-frågor

Gitte Parkatti,
Gitte.Parkatti@slu.se,
tel: 0222 - 349 68

Bibliotek

Anders Pettersson,
Anders.n.pettersson@slu.se
tel: 0222-349 67, 072-20 49 612

Vaktmästeri

Gina Parkatti
Gina.Parkatti@slu.se
tel: 070-245 98 17

 Lista med hela personalen på Skogsmästarskolan


Kontaktinformation