Biobränsle

Senast ändrad: 03 juli 2024
SLU Skogsmästarskolan

Kompendium om uttag av grot som skogsbränsle. Resultatet av ett samarbete mellan Skogforsk, SLU Skogsmästarskolan och Ljungbergsfonden.