Lokal samverkan och miljöledning

Senast ändrad: 29 januari 2020

På denna sida lämnas information från samverkansgruppen på institutionen. Samtliga protokoll är länkar som går till pdf-fil.

 

PROTOKOLL

 
Nr   Sammanträdesdag    Nästa sammanträde 
2019:6 2019-11-05 2020-02-05
2019:5 2019-09-24 2019-11-05
2019:4 2019-08-13 2019-09-24
2019:3 2019-05-14 2019-08-13
2019:2 2019-03-26  2019-05-14
2019:1 2019-02-05 2019-03-26
2018:6 2018-12-04 2019-02-05
2018:5 2018-10-23 2018-12-04
2018:4 2018-08-29 2018-10-23
2018:3 2018-05-21 2018-08-29
2018:2  2018-03-20  2018-05-21
2018:1 2018-02-05 2018-03-20
2017:4 2017-12-11 2018-02-05
2017:3 2017-10-18 2017-12-11
2017:2 2017-05-08 2017-10-02
2017:1 2017-03-07 2017-05-08
2016:3 2016-09-20 2016-12-05
  2016:2  2016-05-24 2016-09-20
  2016:1  2016-04-07 2016-05-24 
  2015:2 2015-11-11 2016-04-07
  2015:1 2015-01-29 2015-11-11
  2014:3 2014-11-03  2015-01-29 
  2014:2 2014-05-08  2014-11-03
  2014:1 2014-03-28 2014-05-08
Fakta:

Samverkansgruppen hanterar också miljöfrågor för institutionen som hänger samman med miljöcertifieringen för SLU i Skinnskatteberg.

Sidansvarig: Staffan.Stenhag@slu.se