Landskap som laboratorier

Senast ändrad: 02 oktober 2018

För att spegla det faktum att genomförande av ett hållbart skogsbruk påverkas av ägarstruktur, skogshistoria och vilken typ av skogsmiljö vi brukar så arbetar vi både i Sverige och utomlands. Vi använder hela landskap i Sverige, Central och Östeuropa (Polen, Ukraina, Vitryssland) och i Ryssland som fallstudier. Landskapen är minst en miljon hektar stora, och omfattar flera kommuner.

Sverige 

Odlingsgränsen, den biologiska norrlandsgränsen och övergången mellan bok och gran i sydsverige är de tre viktigaste övergångszonerna mellan olika skogslandskap i Sverige.  Vi har valt följande områden:

 • Södra Lappland med Villhelmina kommun som bas
 • Bergslagen och Mälardalen
 • Helgeåns avrinningsområde från Småland till Skåne

Ukraina, Polen och Vitryssland

Beläget mellan väst och öst är dessa tre länder stadda i förändring på olika sätt.

 • Lvivs län på de ukrainska Karpaternas nordsluttning
 • Poltavas län på den Ukrainska slätten
 • Bialoweiza - centraleuropas sista urskog i Polen
 • Pripyatfloden i Vitryssland

Ryssland

Nordvästra Rysslands olika delar har mycket olika skogshistoria.

 • Kovdozersky i Murmansk
 • Pinegaflodens avrinningsområde i Arkhangelsk
 • Priluzie i södra Komi
 • Pskov Model Forest
 • Moskvaregionens urbana landskap

 


Kontaktinformation