Tentamensregler

Senast ändrad: 02 oktober 2018

Tillämpningsregler vid salsskrivning
på SLU Skogsmästarskolan

 

Följande regler har tagits fram i samarbete mellan Skogsmästarskolans studentkår och ledningen vid Skogsmästarskolan. Dessa regler gäller all salsskrivning. Skolan och studentkåren skall gemensamt informera nya studenter om att dessa regler finns och hur de tillämpas.   

 

 • Kursledaren har i uppgift att informera extern tentamensvakt om att dessa regler finns. 

 • Ytterkläder och väskor ska placeras på angiven plats.

 • Mobiltelefoner, mp3-spelare och liknande elektronisk utrustning m.m. skall förvaras avstängda i väska eller ytterkläder på angiven plats.

 • Tentamen skall börja och avslutas på utsatt tid. Studenter äger rätt att delta i salsskrivningen vid förseningar upp till 30 minuter från utsatt starttid. Ingen tentand får lämna lokalen förrän tidigast 30 minuter efter tentamens start. 
   
 • Följande antal studenter anses vara lämpligt vid tentamen i följande lokaler:
  • Sal S – maximalt 48 studenter.
  • Sal B – maximalt 24 studenter.
  • Sal A - inte lämplig tentamenslokal, förutom vid ett litet antal tenterande – maximalt 18 studenter.   
  • Nedre labb - kan användas som reservlokal – maximalt 12 studenter.
  • Övre labb - kan användas som reservlokal – maximalt 12 studenter
  • Kårhuset - utgör alternativ tentamenslokal. I förekommande fall skall kursrepresentanterna hjälpa till med att före salsskrivningen möblera lokalen. Detta bör meddelas i god tid – maximalt 42 studenter.  
    
 • Tystnad skall råda under salsskrivningen.  

 • Tentanderna skall ges tillfälle att ställa frågor under tentamenstiden. Om kursledare inte är närvarande, skall telefonnummer till vederbörande finnas tillgängligt hos skrivningsvakten.

 • Toalettbesök får ske under skrivningstid. Inga samtal får förekomma med någon i anslutning till detta.  

 • Rättad tentamen skall lämnas tillbaka i förseglat kuvert.