Skoglig Driftsledning ht 2021

Senast ändrad: 30 mars 2021

Ett uppdaterat åtgärdsprogram för kursen Skoglig Driftsledning har tagits fram av kursansvarig Back Tomas Ersson i samarbete med Roland Larsson mars 2021. Nedan presenteras i korthet hur kursen i höst nu planeras att vara upplagd läsåret 2021/22.

Kursveckornas  innehåll (1 - 10 nedan)

Veckornas teman, ansvarig lärare och planerade förändringar mot tidigare. Ordningen på kursveckorna kan komma att kastas om.

1. Förändringsarbete (BTER). Bättre introduktion av teman. Fler gästföreläsare med mer uppstyrda teman.

2. Maskinkostnadskalkylering och planering (BTER). Några föreläsningar och fler övningsuppgifter som repeterar grunderna i kalkylering, tydligare länkning av planering till driftsledning.

3.  Projektarbete (BTER, eget arbete). Längre lista med förslag på projektarbeten. Goda exempel på rapport och presentation.

4. Studieresa (RLAR). Studieresan senast fick mycket god kritik i utvärderingen. Ev. går årets resa söderut med färre övernattningar borta från Skinnskatteberg.

5. Maskinlära + Produktionsplanering (RLAR, BTER). Innehåller prestationsprognoser med länkning till tidsstudie, bättre introduktion av övning i produktionsplanering.

6. Virkesförsörjning (BTER). Utökad kalkylering (tåg och båt) samt bättre introduktion av lastbilskalkylering.

7. Inköpsskolan (RLAR). Entreprenadskogsbruket. Handel med skogliga tjänster (ABSE samt APSE-paketet).

8. Projektarbete (eget arbete).

9. Tema skogsbilvägar (RLAR). Avsnittet innehåller:

  • Skogsbilvägnätet - funktion och standard.
  • Vägnätsplanering med båtnadsberäkning och andra kalkyler.
  • Samfällda vägar, bildande och förvaltning.
  • Upphandling av vägbyggnads- och underhållstjänster.

10. Redovisningar med opposition  + Eget arbete + Tentamen + Kursavslut (BTER). Nytt för i år är en ½ dag internationell skogsteknisk utblick med internationella gästföreläsare.

Om intresse finns kan presumtiva kursdeltagare lämna synpunkter och förslag.


Kontaktinformation

Back Tomas Ersson
Kursledare
Tel: 0222 - 349 51