Kolning och skogshistoria, 7,5 hp

Senast ändrad: 18 februari 2020

Sommaren 2020 erbjuder Skogsmästarskolan en distanskurs i skogshistoria som bl.a. innehåller några praktiska kolningsmoment. Kursledare är universitetsadjunkt Torbjörn Valund. Kontakta honom om du önskar mer information.

Kursen inleds med några obligatoriska föreläsningar om skogshistoria, skogsteknikens historia samt kolningens historia och dess betydelse. Troligen infaller den obligatoriska kursstarten 6:e juni (trots nationaldag) och avslutas i mitten på augusti. I kursen ingår sedan egna litteraturstudier i skogshistoria som ska resultera i en skriftlig rapport med muntlig redovisning vid ett obligatoriskt slutseminarium. Själva skrivandet av denna uppsats kommer att kunna göras på distans.

Sedan blir det ytterligare några träffar "in real life" också. Ett studiebesök vid Skottvångs gruva i Åkers styckebruk, beräknas ligga den 11/7. Själva kolningsprocessen, från resning av kolmila till framtagande av färdigt kol, övas praktiskt i augusti under några dygn på plats i Skinnskatteberg under ledning av erfarna kolare. Förutom de praktiska övningarna i kolning, tentamen på kurslitteratur och det självständiga uppsatsarbetet så kommer det alltså också att ingå några obligatoriska studiebesök under kursen. I övrigt blir det distansstudier.

Kursen är programkopplad till skogsmästarprogrammet. Du söker sommarkursen i vanlig ordning på antagning.se senast 2020-03-16. Anmälningskoden är SLU-50083.

 

Preliminärt program

Det kommer att finnas möjlighet att mot ersättning boka rum på Skogsmästarskolans gästhotell, Gula paviljongen.

Träff 1: Lördag 6 juni (prel)    OBS: Nationaldag!         

Uppstart med introduktion, föreläsningar om skogshistoria mm

 • Skogshistoria allmänt
 • Skoglig teknikhistoria
 • Kolning och järnhantering
 • Besök vid Kolarbyn. Träff med kolare.
 • Litteratur etapp ett.
 • Introduktion till projektarbete

Träff 2: Lördag 11 juli                     

Samling vid Skottvångs gruva, Åkers styckebruk.

 • Tentamen 1 på kurslitteraturen
 • En aktiv kolmila
 • Gruvmuseet vid Skottvångs gruva, järnmalmsbrytning och hantering
 • Museet vid Åkers styckebruk, järnhantering

Träff 3: Lördag 8 augusti                 

Fokus på att praktiskt bygga en kolmila samt tentamen på kurslitteratur.

 • Milan reses och färdigställes
 • Tentamen 2 på kurslitteraturen 

Träff 4: Lördag 15 augusti

Tändning av kolmilan. Därefter vidtar vaktande söndag till onsdag. Större delan av programmet genomförs under lördagen, men sedan tillkommer ett pass att vakta milan för varje student någon gång söndag 16/8 - onsdag 19/8. 

 • Milan tändes
 • Alla studenter gör ett pass som milvakter

Träff 5: Lördag 22 augusti  - söndag 23 augusti

Rivning av kolmilan, tillvaratagande av kol och redovisning av projektarbeten

 • Rivning av kolmilan
 • Redovisning av projektarbeten
 • Kursavslutning med kursvärdering

Vid frågor kontakta Torbjörn Valnd, se kontaktinformation nedan.

Sidansvarig: Staffan.Stenhag@slu.se