Kolning och skogshistoria, 7,5 hp

Senast ändrad: 09 februari 2021

Sommaren 2021 erbjuder Skogsmästarskolan en distanskurs i skogshistoria som bl.a. innehåller några praktiska kolningsmoment. Kursledare är universitetsadjunkt Torbjörn Valund. Kontakta honom om du önskar mer information.

Allt är nturligtvis osäkert i dessa pandemitider men så här har vi tänkt nu. Kursen inleds med några obligatoriska föreläsningar om skogshistoria, skogsteknikens historia samt kolningens historia och dess betydelse. Troligen infaller kursstarten runt den 7:e juni och avslutas i mitten på augusti. I kursen ingår sedan egna litteraturstudier i skogshistoria som ska resultera i en skriftlig rapport med muntlig redovisning vid ett obligatoriskt slutseminarium i augusti. Själva skrivandet av denna uppsats kommer att kunna göras på distans.

Sedan blir det ytterligare några träffar "in real life" också. Ett studiebesök vid Skottvångs gruva i Åkers styckebruk, beräknas ligga under juli månad. Själva kolningsprocessen, från resning av kolmila till framtagande av färdigt kol, övas praktiskt i augusti under några dygn på plats i Skinnskatteberg under ledning av erfarna kolare. Förutom de praktiska övningarna i kolning, tentamen på kurslitteratur och det självständiga uppsatsarbetet så kommer det alltså också att ingå några obligatoriska studiebesök under kursen. I övrigt blir det distansstudier.

Kursen är programkopplad till skogsmästarprogrammet. Du söker sommarkursen i vanlig ordning på antagning.se senast 2021-03-15. Anmälningskoden är SLU-50002.

 

Preliminärt program

Det kommer att finnas möjlighet att mot ersättning boka rum på Skogsmästarskolans gästhotell, Gula paviljongen. Veckorna nedan som anges nedan är högst preliminära. I de flesta fall kommer träffarna att ligga på lördagar och söndagar för att underlätta delatagande för de som har feriearbete. En del förläsningar, redovisningar och viss handledning kommer att ske via Zoom.

Träff 1: I början av juni (prel. vecka 22)          

Uppstart med introduktion, föreläsningar om skogshistoria mm

 • Skogshistoria allmänt
 • Skoglig teknikhistoria
 • Kolning och järnhantering
 • Besök vid Kolarbyn. Träff med kolare.
 • Litteratur etapp ett.
 • Introduktion till projektarbete

Träff 2: Troligen en lördag i mitten på juli (prel. vecka 28)

Samling vid Skottvångs gruva, Åkers styckebruk.

 • Tentamen 1 på kurslitteraturen
 • En aktiv kolmila
 • Gruvmuseet vid Skottvångs gruva, järnmalmsbrytning och hantering
 • Museet vid Åkers styckebruk, järnhantering

Träff 3: I början av augusti (prel. vecka 31)

Fokus på att praktiskt bygga en kolmila samt tentamen på kurslitteratur.

 • Milan reses och färdigställes
 • Tentamen 2 på kurslitteraturen 

Träff 4: I mitten av augusti (prel. vecka 32)

Tändning av kolmilan. Därefter vidtar vaktande söndag till onsdag. Större delan av programmet genomförs under lördagen, men sedan tillkommer ett pass att vakta milan för varje student någon gång söndag 16/8 - onsdag 19/8. 

 • Milan tändes
 • Alla studenter gör ett pass som milvakter

Träff 5: I slutet av sugusti (prel. vecka 34)

Rivning av kolmilan, tillvaratagande av kol och redovisning av projektarbeten

 • Rivning av kolmilan
 • Redovisning av projektarbeten
 • Kursavslutning med kursvärdering

Vid frågor kontakta Torbjörn Valund, se kontaktinformation nedan.

Sidansvarig: Staffan.Stenhag@slu.se