Kolning och skogshistoria, 7,5 hp

Senast ändrad: 22 maj 2023

Sommaren 2023 erbjuder Skogsmästarskolan en distanskurs i skogshistoria som bl.a. innehåller några praktiska kolningsmoment. Kursledare är universitetsadjunkt Torbjörn Valund. Kontakta honom om du önskar mer information

Så här ser genomförandeplanen ut i skrivande stund (januari 2023). Kursen är i huvudsak en distanskurs med några obligatoriska fysiska träffar planerade under sommaren. Två av träffarna går före midsommar och två, inklusive den lite längre träffen där milan ska tändas och vaktas, ligger under augusti månad.

Kolarkurs

 

Kursen inleds med en fysisk träff lördagen den 2023-06-10 med några obligatoriska föreläsningar om skogshistoria, skogsteknikens samt kolningens historia och kolningens betydelse för konungariket Sverige. Vidare kommer under denna första träff arbetet med att bygga kolmilan att påbörjas.

En vecka senare, lördagen 2023-06-17, är det planerat ytterligare ett fysiskt möte med några historieföreläsningar samt en exkursion. Vi får återkomma till vart resan går, när situationen klarnat lite. Veckan därefter, på kvällstid tisdag eller onsdag, ska alla redovisa sin idé till projektarbete under ett ca 10 - 15 minuter långt seminarium på Zoom. Man ska bara delta på sin egen redovisning, inte övriga gruppers. Sedan är det dags att fira midsommar!

I kursen ingår efter detta under juli månad egna individuella litteraturstudier i skogshistoria, bl.a. genom att läsa litteratur om kolningsprocessen, Gunnar Wetterbergs bok, Träd samt Gunnar Nygrens bok Kolning - historier och hantverk samt arbete med projektarbetet som antingen genomförs enskilt eller i par. Projektarbetet ska resultera dels i en skriftlig rapport och dels i en muntlig redovisning vid en av träffarna i augusti. Arbetet med denna del av kursen är tänkt att kunna genomföras helt på distans.

Nästa fysiska träff i Skinnskatteberg äger rum lördagen 2023-08-12 med färdigställande av kolmilan och muntlig redovisning av projektarbetena. Den fjärde, och sista, träffen sker lördagen 2023-08-19 och då tänds milan. På morgonen samma dag tenteras också kurslitteraturen av. Efter tändning av milan vidtar några dygns vakthållning enligt ett särskilt schema.

Sammanfattningsvis planeras alltså fyra utbildningsdagar på plats i Skinnskatteberg, samt något vaktpass vid kolmilan. I övrigt blir det distansstudier.

Preliminärt program - datum och tider kan komma att ändras!

Det kommer att finnas möjlighet att mot ersättning boka rum på Skogsmästarskolans gästhotell, Gula paviljongen. Det går också att övernatta i Kolarbyn om någon är intresserad av det. Kontakta Torbjörn Valund om du vill boka boende. I samtliga fall kommer träffarna att ligga på lördagar för att underlätta deltagande för dem som har feriearbete. Observera att datumen som anges nedan fortfarande är preliminära.

Träff 1: Lördagen den 10:e juni kl. 09:00 (fysisk träff)         

Kursstart i Skinnskatteberg med kursintroduktion, föreläsningar om kolning och skogshistoria samt byggstart för milan m.m.

 • Kursintroduktion.
 • Introduktion till projektarbete.
 • Skogshistoria allmänt.
 • Kolning.
 • Arbete vid kolmilan.

Träff 2: Lördagen den 17:e juni kl. 09:00 (fysisk träff)

 • Föreläsningar:
  - Kolning och järnhantering.
  - Skoglig teknikhistoria
 • Exkursion.

Träff 3: Tisdagen 20:a eller onsdagen den 21:a juni, digital träff på Zoom

Alla får femton minuter var där man ska presentera sin idé till projektarbete och där handledaren lämnar tips på var man kan söka information. Redovisningen av planen görs på kvällstid tisdag eller onsdag vecka 25 enligt ett särskilt schema. Redovisningen är obligatorisk men kan ev. flyttas till annan tidpunkt om behov finns.

Träff 4: Lördagen den 12:e augusti prel kl. 09:00 (fysisk träff)

Fokus på att muntligt redovisa projektarbetena och att praktiskt bygga färdigt kolmilan uppe vid Kolarbyn i Skinnskatteberg.

 • Milan reses och färdigställes under ledning av erfarna kolare.
 • Redovisning av projektarbeten.

Träff 5: Lördagen den 19:e augusti kl. prel. 09:00 (fysisk träff)

Först examination på morgonen och senare på dagen tändning av kolmilan. Därefter vidtar vaktande söndag till onsdag. Större delen av programmet genomförs under lördagen, men sedan tillkommer ett pass att vakta milan för varje student någon gång söndag 20/8 - onsdag 23/8. 

 • Skriftlig examination.
 • Tändning av milan.
 • Alla studenter gör ett pass som milvakter.

Observera - som nämts tidigare - att planen ännu är preliminär och kan komma att ändras. Vid frågor kontakta Torbjörn Valund, se kontaktinformation nedan.