Kolning och skogshistoria, 7,5 hp

Senast ändrad: 14 april 2019
smslogo1.gif

Sommaren 2019 erbjuder Skogsmästarskolan en kurs i skogshistoria som bl.a. innehåller några praktiska kolningsmoment. Kursledare är universitetsadjunkt Torbjörn Valund. Kontakta honom om du önskar mer information.

Kursen inleds med ett obligatoriskt seminarium med föreläsningar om kolningens historia och betydelse. I samband med seminariet genomförs en exkursion med besök på några platser för att ge perspektiv på träkolsanvändning samt järnhanteringens historiska betydelse. I kursen ingår egna litteraturstudier i skogshistoria som ska resultera i en skriftlig rapport med muntlig redovisning vid obligatoriskt slutseminarium. Kolningsprocessen, från resning av kolmila till färdig kol, övas praktiskt under ledning av erfarna kolare.

Preliminärt program:

Träff 1. Kursupptakt, måndag 10 juni

  • Presentation av kurs, upplägg och deltagare.
  • Föreläsning ”Bergsbruket, kolning och järnframställning”.
  • Exkursion med fokus på järnframställning.
  • Ett besök på kolningsplatsen vid Kolarbyn där vi kanske får möta några kolare…

Träff 2. Milan reses och stybbas samt tentamen på litteraturen 10 (-11) augusti.

 

Träff 3. Milan tändes och därefter vidtar milvaktning under några dygn 17 aug - .

 

Träff 4. Milan rivs och kolet tas omhand samt seminarium och redovisning av projektarbeten 24 (-25) aug.