Kolning och skogshistoria, 7,5 hp

Senast ändrad: 02 augusti 2021

Sommaren 2021 erbjuder Skogsmästarskolan en distanskurs i skogshistoria som bl.a. innehåller några praktiska kolningsmoment. Kursledare är universitetsadjunkt Torbjörn Valund. Kontakta honom om du önskar mer information.

Allt är naturligtvis osäkert i dessa pandemitider men så här har vi tänkt nu. Kursen inleds med några obligatoriska föreläsningar om skogshistoria, skogsteknikens historia samt kolningens historia och dess betydelse. Kursstarten infaller den 12:e juni och kursen avslutas preliminärt den 21 augusti. I kursen ingår sedan egna litteraturstudier i skogshistoria som ska resultera i en skriftlig rapport med muntlig redovisning vid ett obligatoriskt slutseminarium i samband med att kursen avslutas i augusti. Själva skrivandet av denna uppsats kommer att kunna göras på distans.

Sedan blir det ytterligare några träffar "in real life" också. Ett studiebesök vid Skottvångs gruva i Åkers styckebruk, som beräknas kunna genomföras lördagen den 10 juli. Själva kolningsprocessen, från resning av kolmila till framtagande av färdigt kol, övas praktiskt i augusti under några dygn på plats i Skinnskatteberg under ledning av erfarna kolare. Förutom de praktiska övningarna i kolning, tentamen på kurslitteratur och det självständiga uppsatsarbetet så kommer det alltså också att ingå några obligatoriska studiebesök under kursen. I övrigt blir det distansstudier.

Preliminärt program - datum och tider kan komma att ändras!

Det kommer att finnas möjlighet att mot ersättning boka rum på Skogsmästarskolans gästhotell, Gula paviljongen. Veckorna som anges nedan är högst preliminära. I de flesta fall kommer träffarna att ligga på lördagar och söndagar för att underlätta deltagande för de som har feriearbete. En del föreläsningar, redovisningar och viss handledning kommer att ske via Zoom.

Träff 1: Lördagen den 12:e juni kl. 10:00 (digital träff)         

Uppstart med introduktion, föreläsningar om skogshistoria m.m.

 • Skogshistoria allmänt
 • Skoglig teknikhistoria
 • Kolning och järnhantering
 • Litteratur etapp ett.
 • Introduktion till projektarbete

Träff 2: Fredagen den 9:e juli kl. 17:00 (digital träff)

 • Tentamen 1 på kurslitteraturen. Genomförs på plattformen Canvas

Träff 3: Lördagen den 10:e juli kl. 10:00 (fysisk träff)

Samling vid Skottvångs gruva, Åkers styckebruk.

 • En aktiv kolmila
 • Gruvmuseet vid Skottvångs gruva, järnmalmsbrytning och hantering
 • Museet vid Åkers styckebruk, järnhantering
 • Besök vid en liggmila
 • Handledarmöte angående projektarbete

Träff 4: Lördagen den 7:e augusti prel kl. 10:00 (fysisk träff)

Fokus på att praktiskt bygga en kolmila.

 • Milan reses och färdigställes
 • Handledarmöte gällande projektarbete

Träff 5: Lördagen den 14:e augusti kl. prel. 10:00 (fysisk träff)

Tändning av kolmilan. Därefter vidtar vaktande söndag till onsdag. Större delen av programmet genomförs under lördagen, men sedan tillkommer ett pass att vakta milan för varje student någon gång söndag 15/8 - onsdag 18/8. 

 • Milan tändes
 • Skriftlig examination
 • Föreläsning i skogshistoria
 • Alla studenter gör ett pass som milvakter

Träff 6: Lördagen den 21 augusti 10.00 (fysisk träff)

Rivning av kolmilan, tillvaratagande av kol och redovisning av projektarbeten

 • Rivning av kolmilan
 • Redovisning av projektarbeten
 • Kursavslutning med kursvärdering

Vid frågor kontakta Torbjörn Valund, se kontaktinformation nedan.