Kolning och skogshistoria, 7,5 hp

Senast ändrad: 20 juni 2024
SLU Skogsmästarskolan

Sommaren 2024 erbjuder SLU Skogsmästarskolan en distanskurs i skogshistoria som bl.a. innehåller några praktiska kolningsmoment. Observera att det program för kursen som presenteras nedan i är preliminärt och kan komma att ändra. Kursledare är universitetsadjunkt Torbjörn Valund. Kontakta honom om du önskar mer information. Kontaktinformation finns längst ned på sidan.

Så här ser genomförandeplanen ut i skrivande stund (20 juni 2024). Kursen är i huvudsak en distanskurs med några obligatoriska fysiska träffar planerade under sommaren. Två av träffarna går före midsommar och två ligger under augusti månad.

Kolarkurs

 

Kursen inleds med en fysisk träff lördagen 2024-06-08 med en kursintroduktion. Vidare planeras denna dag några obligatoriska föreläsningar samt en exkursion där några skogshistoriskt intressanta platser i Skinnskattebergs omgivning besöks. Vi får återkomma till detaljerna kring denna resa när situationen klarnat lite. 

En vecka senare, lördagen 2024-06-15, påbörjas arbetet med att bygga själva kolmilan uppe vid Skärsjön. Även denna aktivitet är ett kurstillfälle där det krävs fysisk närvaro. Dagarna efter detta, på måndag, tisdag eller onsdag, ska alla redovisa sin idé till projektarbete under ett ca 10  – 15 minuter långt seminarium på distans via Zoom. Man ska bara delta på sin egen redovisning, inte övriga gruppers. Sedan är det dags att fira midsommar!

I kursen ingår efter detta under juli månad egna individuella litteraturstudier i skogshistoria, bl.a. genom att läsa litteratur om kolningsprocessen, Gunnar Wetterbergs bok, Träd, samt Gunnar Nygrens bok Kolning – historier och hantverk samt arbete med projektarbetet som antingen genomförs enskilt eller i par. Projektarbetet ska resultera dels i en skriftlig rapport och dels i en muntlig redovisning vid en av träffarna i augusti. Arbetet med denna del av kursen är tänkt att kunna genomföras helt på distans.

Nästa fysiska träff i Skinnskatteberg äger rum i augusti söndagen 2024-08-11 med färdigställande av kolmilan, skriftlig examination (tentamen) och dessutom påbörjas den muntliga redovisningen av projektarbetena. Den fjärde, och sista, träffen sker lördagen 2024-08-17 och då tänds även milan. Under förmiddagen redovisas projektarbeten och någon föreläsning om skogshistoria genomförs. Efter tändning av milan vidtar några dygns vakthållning enligt ett särskilt schema.

Sammanfattningsvis planeras alltså fyra utbildningsträffar på plats i Skinnskatteberg (8/6, 15/6, 11/8 och 17/8), samt något vaktpass vid kolmilan. I övrigt blir det distansstudier.

Preliminärt program – datum och tider kan komma att ändras!

Det kommer att finnas möjlighet att mot ersättning boka rum på Skogsmästarskolans gästhotell, Gula paviljongen. Det går också att övernatta i Kolarbyn om någon är intresserad av det. Kontakta Torbjörn Valund om du vill boka boende. I samtliga fall kommer träffarna att ligga på lördagar för att underlätta deltagande för dem som har feriearbete. Observera att datumen som anges nedan fortfarande är preliminära.

OBS! Det nedan presenterade programmet gäller för de studenter som valt att genomföra kursmomenten i Skinnskatteberg!

Träff 1: Lördagen den 8:e juni, start kl. 09:00 (fysisk träff)         

Kursstart i Skinnskatteberg med kursintroduktion, föreläsningar om kolning och skogshistoria samt byggstart för milan m.m.

 • Kursintroduktion.
 • Introduktion till projektarbete.
 • Föreläsningar:
  - Skogshistoria allmänt.
  - Kolning och järnhantering.
  - Skoglig teknikhistoria.
 • Exkursion.

Träff 2: Lördagen den 15:e juni, start kl. 09:00 (fysisk träff)

 • Kursintroduktion.
 • Introduktion till projektarbete.

Träff 3: Mån 17:e, tis 18:e eller onsd den 19:e juni, digital träff på Zoom

Alla får tio till femton minuter var där man ska presentera sin idé till projektarbete och där handledaren lämnar tips på var man kan söka information. Redovisningen av planen görs på kvällstid måndag, tisdag eller onsdag vecka 25 enligt ett särskilt schema. Redovisningen är obligatorisk men kan ev. flyttas till annan tidpunkt om behov finns. Man ska endast vara med på den egna gruppens redovisning.

Träff 4: Söndagen den 11:e augusti prel kl. 09:00 (fysisk träff)

Fokus på att muntligt redovisa projektarbetena och att praktiskt bygga färdigt kolmilan uppe vid Kolarbyn i Skinnskatteberg. Samling vid Kolarbyn 09.00.

 • Milan reses och färdigställes under ledning av erfarna kolare.
 • Skriftlig examination (tentamen).

Redovisningen av projektarbeten påbörjas.

Träff 5: Lördag & söndag den 17:e – 18:e augusti kl. prel. 09:00 (fysisk träff)

Dag ett (lördagen) redovisning av projektarbeten, föreläsning i skogshistoria, tändning av kolmilan. Dag två (söndagen) redovisning av projektarbeten på morgonen och senare på dagen skriftlig examination. Därefter vidtar vaktande måndag till onsdag. Större delen av programmet genomförs under lördagen och söndagen, men sedan tillkommer ett pass att vakta milan för varje student någon gång söndag 18/8 – onsdag 21/8. 

 • Redovisning av projektarbeten
 • Tändning av milan.
 • Alla studenter gör ett pass som milvakter.

Observera – som nämnts tidigare – att planen ännu är preliminär och kan komma att ändras. Vid frågor kontakta Torbjörn Valund, se kontaktinformation nedan.