Examen

Senast ändrad: 03 juli 2024

Hur gör man för att få ut sin examen?

När du är klar med alla dina kurser (180 hp) inklusive ditt examensarbete (15 hp) så kan du ansöka om att ta ut examen. Du kan antingen ta ut en yrkesexamen som skogsmästare eller en kandidatexamen i Skogshushållning eller båda dessa examina. Information om hur du gör detta har du på https://student.slu.se/studier/examen/.

Om du läst kurser utanför SLU som du vill inkludera i din examen måste du först ansöka om tillgodoräknande av dessa. Information om detta finns på studentwebben om du går in på sidan om skogsmästarprogrammet under tillgodoräknanden. Där ligger också den blankett som du ska fylla i och skicka till registrator i Umeå.