Skogsvägar

Senast ändrad: 07 maj 2024
SLU Skogsmästarskolan

Rapporten om projektering och byggande av skogsvägen finns för nedladdning i två versioner; dels som vanlig rapport och dels i en mer kompakt fältanpassad version. Se nedan. Boken kan även beställas som tryckt fältversion (väder- och rivtålig polyesterfilm, spiral-bunden i A5-format). Pris 220 kr/st + moms & frakt.


Kontaktinformation och bokbeställning

Universitetsadjunkt
Roland Larsson

Roland.Larsson@slu.se
Tel: 073-046 19 04