Skinnskattebergs herrgård

Senast ändrad: 22 juli 2019

Skinnskattebergs herrgård har fungerat som en fast punkt för utbildning av skogsmästare sedan 1945. Herrgården, som ligger i hjärtat av Bergslagen, är numera ett modernt utbildningshus i den region där praktisk skogsutbildning initierades för mer än 150 år sedan.

Skinnskattebergs herrgård, baksida

Herrgården uppfördes i slutet av 1700-talet och huvdubyggnaden är, efter att ritningarna reviderats, närmast utformad i gustaviansk stil. Arkitekten Erik Palmstedt, som bl.a. ritat börshuset i Stockholm, var ansvarig för de slutgiltiga ritningarna. En inskriftstavla på huvudbyggnaden anger 1779 som husets tillkomstår. En kort historik för Skinnskattebergs bruk och herrgård och finns här.

Wilhelm Hising (1731 - 1780) påbörjade herrgårdsbygget. När den var i det närmaste klar avled Wilhelm och hans då 13-åriga son, som också hette Wilhelm, fick ärva bruket och blev då en mycket förmögen man. Wilhelm Hisinger (1766 - 1852) verkade som vetenskapsman i Uppsala, Stockholm och Skinnskatteberg. Tillsammans med Jacob Berzelius upptäckte han 1803 grundämnet Cerium, atomnummer 58 i det periodiska systemet. Hisinger var också först med att beskriva mineralen Bastnäsit för första gången 1838. 

 

Bottenvåningen på herrgården är idag modernt inredd med förläsningssalar medan en hel del av den ursprungliga inredningen finns bevarad på övervåningen med bl.a. kalkelugnar och handmålade tapeter. På övervåningen ligger också herrårdens festsal "Blå salen" med vacker utsikt över herrgårdsängen och sjön Nedre Vettern.

Blå salen

 


Kontaktinformation

Om du har några frågor kontakta
Staffan Stenhag
Staffan.Stenhag@slu.se
Tel: 0222 - 349 60