Vill du bli skogsmästare?

Senast ändrad: 03 juli 2024
SLU for sustainable life

Vi tror på skogens möjligheter! Vill du ha en skoglig utbildning på högskolenivå? Utbilda dig då till skogsmästare. SLU Skogsmästarskolan ger en bred och yrkesinriktad skogsutbildning där teori och praktiska övningar i fält blandas. Skogsbranschen är expansiv, så efter examen finns ett stort antal olika yrkesroller inom skogssektorn där du kan passa in. Efterfrågan på skogsmästare har under senare år varit mycket stor – och den förväntas inte minska...

Den 15 mars 2024 öppnar  antagning.se upp för webbanmälan. Där kan du ansöka till Skogsmästarprogrammet 2024 eller till det förberedande Skogliga basåret vid SLU. Ansökan ska senast göras 15 april 2024. 

Lutningsmätning

Skogsmästarprogrammet är en universitetsutbildning med inriktning på skog, skogsproduktion och naturvård. Utbildningen kombinerar teori och praktik på ett för universitet och högskolor unikt sätt.

Film om Skogsmästarprogrammet 

Film om Skogligt Basår 

Ny film om Skogligt Basår på Torsta

Ytterligare tre korta filmer om Skogligt basår
Film 1
Film 2
Film 3

Skogsmästarprogrammet 180 hp, är treårigt och ges vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Här varvas teori med många praktiska övningar i fält. På programmet får du lära dig den viktiga balansen i skogsbruket mellan produktion, miljö och sociala värden.

Vi kräver skoglig praktik för att vara behörig till programmet. Om du inte har det ska du söka till det Skogliga basåret som läsåret 2024/25 dels ges på tre olika ställen i landet: Jällaskolan (Uppsala)Stora Segerstad (Värnamo) och nytt för i år 2024 även på Torsta Naturbruksgymnasium (utanför Östersund). Dessa ger sedan direkt behörighet med garanterad plats på det treåriga Skogsmästarprogrammet som startar ht 2025. Även här till basåren ska ansökan göras på Antagning.se före 15:e april.

De två första åren på programmet läser alla samma kurser nära skogen i Skinnskatteberg. Kurserna ges i ämnet skogsbruksvetenskap, vilket omfattar de traditionella ämnena ekologi, ekonomi och skogsteknik. Det handlar om de biologiska förutsättningarna för skogen, skogens ekonomiska värden och den teknik som används för att inventera, sköta och bruka skogen.

Tredje året kan du läsa på valfri ort och fördjupa dig inom ämnesområden som du tycker är intressanta. Det går exempelvis att inrikta sig mot arbete som virkesköpare, skogsrådgivare, skogsinventerare, produktionsledare och mäklare. Du läser då kurser tillsammans med studenter vid SLU:s övriga utbildningar. Det är också möjligt att läsa kurser vid andra universitet i Sverige eller utomlands. Under tredje året ingår även att genomföra ett examensarbete där du kan fördjupa dig ytterligare i ett ämnesområde som intresserar dig.

Läs mer om Skogsmästarprogrammet, behörighet etc. Eftersom vi kräver praktik är behörighetsreglerna lite krångliga, men genom att gå det skogliga basåret så blir man alltså direkt behörig med garanterad plats. Eftersom basåret innehåller sex månaders praktik får man också tidigt i utbildningen en tydlig bild av hur det är att arbeta som skogsmästare. 

Har du frågor?

Tveka då inte att kontakta Börje Börjesson på telefon 076-586 17 75

Föreläsningssal_2023.jpg

Fakta:

Årligen antas 60 skogsmästare till det treåriga skogsmästarprogrammet. För att antas måste man ha minst sex månaders skoglig praktik. Har man inte denna praktik kan man söka ett skogligt basår.