Vill du bli skogsmästare?

Senast ändrad: 12 februari 2023
SLU Skogsmästarskolan

Vi tror att alla älskar skogen. Vill du ha en skoglig utbildning på högskolenivå? En möjlighet är då att utbilda dig till skogsmästare. Skogsmästarskolan ger en bred och yrkesinriktad skogsutbildning där teori och praktiska övningar i fält blandas. Skogsbranschen är expansiv, så efter examen finns ett stort antal olika yrkesroller inom skogssektorn där du kan passa in. Efterfrågan på skogsmästare har under senare år varit stor och den förväntas inte minska.

Den 15/3 öppnar  antagning.se upp för webbanmälan. Där kan du ansöka till Skogsmästarprogrammet 2023 eller till ett Skogligt basår vid SLU. Ansökan ska senast göras 17/4 2023. 

Skogsexkursion med kurs 20/23

Film om Skogsmästarprogrammet 2020

Film om Skogsmästarprogrammet/Jägmästarprogrammet 2020, reklamfilm till SF

Film om Skogligt Basår gjord 2022

Tre korta filmer om Skogligt Basår gjorda 2020
Film 1
Film 2
Film 3

Om du vill få en universitetsutbildning med inriktning på skog, skogsproduktion och naturvård är det en bra idé att söka till Skogsmästarprogrammet före den 19:e april. Utbildningen kombinerar teori och praktik på ett för högskolor unikt sätt.

Skogsmästarprogrammet 180 hp, är treårigt och ges vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Här varvas teori med många praktiska övningar i fält. På programmet får du lära dig den viktiga balansen i skogsbruket mellan produktion, miljö och sociala värden.

De två första åren läser alla samma kurser i Skinnskatteberg. Kurserna ges i ämnet skogshushållning vilket omfattar de traditionella ämnena ekologi, ekonomi och skogsteknik.

Tredje året kan du läsa på valfri ort och fördjupa dig inom ämnesområden som du tycker är intressanta. Det går exempelvis att inrikta sig mot arbete som virkesköpare, skogsrådgivare, produktionsledare och mäklare. Du läser då kurser tillsammans med studenter vid SLU:s övriga utbildningar. Det är också möjligt att läsa kurser vid andra universitet i Sverige eller utomlands. Under tredje året ingår även att genomföra ett examensarbete där du kan fördjupa dig ytterligare i ett ämnesområde som intresserar dig.

Vi kräver skoglig praktik för att vara behörig tillprogrammet. Om du inte är behörig direkt kan du läsa det Skogliga basåret som läsåret 2022/23 dels ges på Jällaskolan (Uppsala) och dels på Stora Segerstad (Värnamo). Dessa ger behörighet med garanterad plats på Skogsmästarprogrammet som startar ht 2023. Även här ska ansökan göras före 19:e april.

Läs mer om Skogsmästarprogrammet, behörighet etc.

Har du frågor?

Tveka då inte att kontakta Börje Börjesson på telefon 076-586 17 75. 

Föreläsningssal_2023.jpg

Fakta:

Årligen antas 60 skogsmästare till det treåriga skogsmästarprogrammet. För att antas måste man ha minst sex månaders skoglig praktik. Har man inte denna praktik kan man söka ett skogligt basår.