Vill du bli skogsmästare?

Senast ändrad: 11 oktober 2023
SLU

Vi tror att alla älskar skogen. Vill du ha en skoglig utbildning på högskolenivå? En möjlighet är då att utbilda dig till skogsmästare. SLU Skogsmästarskolan ger en bred och yrkesinriktad skogsutbildning där teori och praktiska övningar i fält blandas. Skogsbranschen är expansiv, så efter examen finns ett stort antal olika yrkesroller inom skogssektorn där du kan passa in. Efterfrågan på skogsmästare har under senare år varit mycket stor – och den förväntas inte minska...

Den 15 mars 2024 öppnar  antagning.se upp för webbanmälan. Där kan du ansöka till Skogsmästarprogrammet 2024 eller till ett Skogligt basår vid SLU. Ansökan ska senast göras 15 april 2024. 

Lutningsmätning

Om du vill få en universitetsutbildning med inriktning på skog, skogsproduktion och naturvård är det en bra idé att söka till Skogsmästarprogrammet före den 15:e april. Utbildningen kombinerar teori och praktik på ett för universitet och högskolor unikt sätt.

Film om Skogsmästarprogrammet 

Film om Skogligt Basår 

Ytterligare tre korta filmer om Skogligt basår 
Film 1
Film 2
Film 3

Skogsmästarprogrammet 180 hp, är treårigt och ges vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Här varvas teori med många praktiska övningar i fält. På programmet får du lära dig den viktiga balansen i skogsbruket mellan produktion, miljö och sociala värden.

Vi kräver skoglig praktik för att vara behörig till programmet. Om du inte har det ska du söka till det Skogliga basåret som läsåret 2024/25 dels ges på Jällaskolan (Uppsala) och dels på Stora Segerstad (Värnamo). Dessa ger sedan direkt behörighet med garanterad plats på Skogsmästarprogrammet som startar ht 2025. Även här till basåren ska ansökan göras på Antagning.se före 15:e april.

De två första åren läser alla samma kurser i Skinnskatteberg. Kurserna ges i ämnet skogshushållning vilket omfattar de traditionella ämnena ekologi, ekonomi och skogsteknik.

Tredje året kan du läsa på valfri ort och fördjupa dig inom ämnesområden som du tycker är intressanta. Det går exempelvis att inrikta sig mot arbete som virkesköpare, skogsrådgivare, produktionsledare och mäklare. Du läser då kurser tillsammans med studenter vid SLU:s övriga utbildningar. Det är också möjligt att läsa kurser vid andra universitet i Sverige eller utomlands. Under tredje året ingår även att genomföra ett examensarbete där du kan fördjupa dig ytterligare i ett ämnesområde som intresserar dig.

Läs mer om Skogsmästarprogrammet, behörighet etc. Mer information om skogliga utbildningar finns även på Plugga skog

Har du frågor?

Tveka då inte att kontakta Börje Börjesson på telefon 076-586 17 75

Föreläsningssal_2023.jpg

Fakta:

Årligen antas 60 skogsmästare till det treåriga skogsmästarprogrammet. För att antas måste man ha minst sex månaders skoglig praktik. Har man inte denna praktik kan man söka ett skogligt basår.