Vill du bli skogsmästare?

Senast ändrad: 02 november 2017

Sök Skogsmästarprogrammet vid SLU på antagning.se före 18/4 2017

Se filmen om utbildningen

 

Om du vill få en universitetsutbildning med inriktning på skog, skogsproduktion och naturvård är det enbra idé att söka till Skogsmästarprogrammet före den 18:e april. Utbildningen kombinerar teori och praktik på ett för högskolor unikt sätt.

Skogsmästarprogrammet 180 hp, är treårigt och ges vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Här varvas teori med många praktiska övningar i fält. På programmet får du lära dig den viktiga balansen i skogsbruket mellan produktion, miljö och sociala värden.

De två första åren läser alla samma kurser i Skinnskatteberg. Dessa handlar om det hållbara nyttjandet av naturresursen skog, dvs. biologiska, tekniska och ekonomiska aspekter av skogsbruk.

Tredje året kan du välja att fördjupa dig inom ämnesområden som du tycker är intressanta. Det går exempelvis att inrikta sig mot arbete som virkesköpare, skogsrådgivare, produktionsledare och mäklare. Du läser då kurser tillsammans med studenter vid SLU:s övriga utbildningar. Det är också möjligt att läsa kurser vid andra universitet i Sverige eller utomlands. Under tredje året ingår även att genomföra ett examensarbete där du kan fördjupa dig ytterligare i ett ämnesområde som intresserar dig.

Vi kräver skoglig pratik för att vara behörig tillprogrammet. Om du inte är behörig direkt kan du läsa det Skogliga basåret som läsåret 2017/18 dels ges på Jällaskolan (Uppsala) och dels på Stora Segerstad (Värnamo). Dessa ger behörighet med garanterad plats på Skogsmästarprogrammet som startar ht 2018. Även här ska ansökan göras före 18:e april.

Läs mer om Skogsmästarprogrammet, behörighet etc.

Har du frågor?

Tveka då inte att kontakta Börje Börjesson på telfon 0222 - 349 54.

Sidansvarig: @slu.se