Vill du bli skogsmästare?

Senast ändrad: 11 december 2020

Vill du ha en skoglig utbildning på högskolenivå? En möjlighet är då att utbilda dig till skogsmästare. Skogsmästarskolan ger en bred och yrkesinriktad skogsutbildning där teori skogsbruk och praktiska övningar i fält blandas. Skogsbranschen är expansiv. Efter examen finns ett stort antal olika yrkesroller i skogsbruket där du kan passa in.

Sök Skogsmästarprogrammet vid SLU på antagning.se före 15/4 2021

Film om Skogsmästarprogrammet 2020

Film om Skogsmästarprogrammet/Jägmästarprogrammet 2020, reklamfilm till SF

Film om Skogligt Basår 2020
Film 1
Film 2
Film 3

Om du vill få en universitetsutbildning med inriktning på skog, skogsproduktion och naturvård är det enbra idé att söka till Skogsmästarprogrammet före den 16:e april. Utbildningen kombinerar teori och praktik på ett för högskolor unikt sätt.

Skogsmästarprogrammet 180 hp, är treårigt och ges vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Här varvas teori med många praktiska övningar i fält. På programmet får du lära dig den viktiga balansen i skogsbruket mellan produktion, miljö och sociala värden.

De två första åren läser alla samma kurser i Skinnskatteberg. Dessa handlar om det hållbara nyttjandet av naturresursen skog, dvs. biologiska, tekniska och ekonomiska aspekter av skogsbruk.

Tredje året kan du läsa på valfri ort och då fördjupa dig inom ämnesområden som du tycker är intressanta. Det går exempelvis att inrikta sig mot arbete som virkesköpare, skogsrådgivare, produktionsledare och mäklare. Du läser då kurser tillsammans med studenter vid SLU:s övriga utbildningar. Det är också möjligt att läsa kurser vid andra universitet i Sverige eller utomlands. Under tredje året ingår även att genomföra ett examensarbete där du kan fördjupa dig ytterligare i ett ämnesområde som intresserar dig.

Vi kräver skoglig pratik för att vara behörig tillprogrammet. Om du inte är behörig direkt kan du läsa det Skogliga basåret som läsåret 2019/20 dels ges på Jällaskolan (Uppsala) och dels på Stora Segerstad (Värnamo). Dessa ger behörighet med garanterad plats på Skogsmästarprogrammet som startar ht 2019. Även här ska ansökan göras före 15:e april.

Läs mer om Skogsmästarprogrammet, behörighet etc.

Har du frågor?

Tveka då inte att kontakta Börje Börjesson på telefon 076-586 17 75.

Fakta:

Årligen antas 60 skogsmästare till det treåriga skogsmästarprogrammet. För att antas måste man ha minst sex månaders skoglig praktik. Har man inte denna praktik kan man söka ett skogligt basår.