Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsmästarskolans personal


Antal sökresultat: 25
Tommy Abrahamsson
Tommy Abrahamsson
Universitetsadjunkt vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222 34965
E-post: tommy.abrahamsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ställföreträdande prefekt och undervisar i ekologi och skogsskötsel. Doktorand inom ämnet skogshushållning.

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , UmeåEsbjörn Andersson
Esbjörn Andersson
Universitetsadjunkt vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222-34953, 070-373 43 40
E-post: esbjorn.andersson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ställföreträdande prefekt och internationell samordnare för uppdragsverksamhet (institutionsutveckling-, fortbildning-, rådgivning- och utvecklings-projekt). Kursansvarig för ”Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning” samt ”Trade and marketing of wood products”. Övergripande ansvar för studenternas arbetsmiljöfrågor

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergPer Angelstam
Per Angelstam
Professor vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222-34971, 070-2444971
E-post: per.angelstam@slu.se

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , GrimsöBörje Börjesson
Börje Börjesson
Universitetsadjunkt vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222-349 54, 076-586 17 75
E-post: borje.borjesson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Programstudierektor (PSR) för Skogsmästarprogrammet och Skogligt basår. Kursansvarig för ”Skogens värdekedja” och undervisar där inom segmentet skog / näring / samhälle. Undervisar i arbetsrätt, organisationslära och projektledning inom kursen ”Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning” samt ansvarig för praktikskede inom kursen ”Skogsskötsel 2”.

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergMarine Elbakidze
Marine Elbakidze
Forskare FLK vid Skogsmästarskolan
E-post: marine.elbakidze@slu.se

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergBack Tomas Ersson
Back Tomas Ersson
Universitetslektor, biträdande vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222-349 51
E-post: back.tomas.ersson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Undervisar om drivningsplanering, skogsteknik och logistik. Forskar inom skogsvårdsteknik, mestadels markberedning och skogsodling

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergDaniel Gräns
Daniel Gräns
Universitetslektor vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222-349 58, 0730-39 38 59
E-post: daniel.grans@slu.se

Arbetsbeskrivning: Undervisar främst inom skogsskötsel

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergLena Helin
Lena Helin
Extern resurs vid Skogsmästarskolan

Telefon: 070-6085516
E-post: lena.helin@slu.se

Arbetsbeskrivning: Undervisning i ekologi

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergThi Linh Hoang
Thi Linh Hoang
Lokalvårdare vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0730-73 57 66
E-post: thi.linh.hoang@ad.slu.se

Arbetsbeskrivning: Lokalvårdare

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , UppsalaMonica Jansson
Monica Jansson
Institutionsekonom vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222-34966
E-post: monica.m.jansson@slu.se

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , GrimsöKarl-Erik Johansson
Karl-Erik Johansson
Extern resurs vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222-349 64
E-post: kalle.johansson@slu.se

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergRoland Larsson
Roland Larsson
Universitetsadjunkt vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222-34975, 0730-46 19 04
E-post: roland.larsson@slu.se

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergMichael Manton
Michael Manton
Extern resurs vid Skogsmästarskolan
E-post: michael.manton@slu.se

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 SkinnskattebergGrzegorz Mikusinski
Grzegorz Mikusinski
Forskare FLK vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0581-697329, 070-7757161
E-post: grzegorz.mikusinski@slu.se

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , GrimsöLars Norman
Lars Norman
Universitetsadjunkt vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222-34952, 070-826 32 55
E-post: lars.norman@slu.se

Arbetsbeskrivning: Undervisar huvudsakligen inom skoglig planering och GIT. Lokal miljösamordnare.

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergEwa Orlikowska
Ewa Orlikowska
Extern resurs vid Skogsmästarskolan

Telefon: 070-354 19 70
E-post: ewa.orlikowska@slu.se

Arbetsbeskrivning: Biodiversity conservation, Natura 2000, Functionality of protected areas, Forest ecology

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergGitte Parkatti
Gitte Parkatti
IT-tekniker vid Skogsmästarskolan

Telefon: +4622234968, +46703973645
E-post: gitte.parkatti@slu.se

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergGina Parkatti
Gina Parkatti
Institutionsadministratör vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222-34979
E-post: gina.parkatti@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jobbar i Ladok och SLU-kurs, hjälper studenterna med frågor och funderingar om CSN, med i Studiesocialarådet och samordnare i Studiesocialagruppen, har hand om vårt boende Gula Paviljongen och är miljörepresentant

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergCarina Sándor
Carina Sándor
Universitetsadjunkt vid Skogsmästarskolan
E-post: carina.sandor@slu.se

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergStaffan Stenhag
Staffan Stenhag
Universitetslektor vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222-34960, 070-639 08 59
E-post: staffan.stenhag@slu.se

Arbetsbeskrivning: Prefekt och universitetslektor i matematik med inriktning mot statistik. Ordföramde i Skogsmästarskolans grupp för lokal samverkan och miljöledning

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergEric Sundstedt
Eric Sundstedt
Universitetslektor vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222-34961, 070-566 95 33
E-post: eric.sundstedt@slu.se

Arbetsbeskrivning: Studievägledare för studenter på skogsmästarprogrammet

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergTorgny Söderman
Torgny Söderman
Universitetslektor vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222-34962, 070-230 26 46
E-post: torgny.soderman@slu.se

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergJohan Törnblom
Johan Törnblom
Forskare vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222-34959, 070-643 36 12
E-post: johan.tornblom@slu.se

Arbetsbeskrivning: Forskare vid Skogsmästarskolan och lärare i akvatisk landskapsekologi samt avrinningsområdesanpassat skogsbruk vid Vägar och Vatten- och Skogsskötselkursen

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , ÖrebroElisabeth Wallin
Elisabeth Wallin
Universitetsadjunkt vid Skogsmästarskolan

Telefon: 070-534 73 24
E-post: elisabeth.wallin@slu.se

Arbetsbeskrivning: Inskriven som doktorand vid Skogsmästarskolan men är anställd av Högskolan Dalarna, jobbar mestadels i Vasso (Borlänge) där vi har tillgång till forskningslokaler med växthus. Forskningsområde: frågeställningar som rör plantproduktion och skogsföryngring

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergTorbjörn Valund
Torbjörn Valund
Universitetsadjunkt vid Skogsmästarskolan

Telefon: 0222-34955, 070-546 10 73
E-post: torbjorn.valund@slu.se

Arbetsbeskrivning: Undervisar i virkeslära, virkesmätning och aptering samt dessutom i bl a marklära.

Postadress:
Skogsmästarskolan, BOX 43

739 21 SKINNSKATTEBERG
Besöksadress: Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg , SkinnskattebergLoading…