Skrivtips

Senast ändrad: 08 februari 2023

Följande presentationer har Back Tomas Ersson tagit fram under våren 2018 för att underlätta skrivandet av examensarbetet. En Powerpoint är framtagen för respektive kapitel i rapporten.


Kontaktinformation