Design för en socialt förankrad energieffektivitet i den hållbara staden

Senast ändrad: 03 april 2023

Projektet undersökte hur energieffektivitetsbegreppet kan vidareutvecklas i relation till de vardagliga vanor som uppmuntras genom gestaltningen av våra levda miljöer. Hur har energieffektivitetbegreppet tagit sig uttryck i tidigare hållbarhetssatsningar och på vilket sätt skulle dessa ambitioner bättre kunna implementeras i framtida miljöer för att möjliggöra hållbara vanor i relation till den tekniska utvecklingen.

Projektet syftade till att undersöka hur energieffektivitetsbegreppet kan vidareutvecklas i relation till de vardagliga vanor som uppmuntras genom gestaltningen av våra stadsmiljöer.

Vi analyseradeett flertal områden av olika karaktör, som t.ex. grad av färdigställande, typ av stadsbyggnad (kvartersstad, trädgårdsstad, etc.), samt  boendes socio-ekonomiska status. Projektets tvärvetenskapliga forskargrupp tog fram konkreta designförslag på objekt och miljöer med fokus på den fysiska gestaltningen som undersökte hur människor i högre grad kan uppmuntras att leva hållbart med fokus på hur vi producerar, använder och relaterar till energi i vardagen. 

Projektet var ett samarbete med Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Fakta:

Projektledare

Loove Broms, forskare, Kungliga tekniska högskolan, KTH - Strategiska hållbarhetsstudier, +4687907398
Läs mer på Loove Broms presentationssida 
Skicka e-post till: loove@kth.se

Projektdeltagare

Josefin Wangel, docent, forskare, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU

Jonas Runberger, konstnärlig professor, Chalmers tekniska högskola - Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod
Läs mer på Jonas Runbergers presentationssida

Karin Ehrnberger, forskare, Kungliga tekniska högskolan, KTH - Strategiska hållbarhetsstudier, +4687908643
Skicka e-post till: karin.ehrnberger@abe.kth.se.

Miriam Börjesson Rivera, forskare, Kungliga tekniska högskolan, KTH - Strategiska hållbarhetsstudier, +4687909168
Läs mer på Miriam Börjesson Riveras presentationssida
Skicka e-post till: miriam.rivera@abe.kth.se

Camilla Andersson, doktorand, Aalto Universitet, institutionen för design, Helsinki Finland

Projekttid

2016-2020

Extern finansiering

Energimyndigheten