Institutionens rapportserie

Senast ändrad: 08 mars 2023

Rutiner och mallar för arbetet med institutionens rapportserie.


Institutionen gav under 2006-2014 ut serien Rapporter - institutionen för stad och land / Reports - Department of Urban and Rural Development, ISSN: 1654-0565


Urban and Rural reports

Från den 1 januari 2015 heter institutionens rapportserie Urban and Rural reports.

I serien publiceras rapporter från alla avdelningar vid institutionen: Agrarhistoria, Landsbygdsutveckling, Landskapsarkitektur, Miljökommunikation och Centrum för naturvägledning (CNV).

Syftet med och ramarna för rapportserien

Syftet med serien är att populärvetenskapligt presentera forskning, undervisning och andra pågående aktiviteter av intresse vid institutionen. Den främsta målgruppen för rapportserien är yrkesverksamma inom universitet, statliga myndigheter, kommuner, skolor och icke statliga organisationer med intresse av de frågor och ämnen som är relevanta för instiutionen.

Rapportserien kan användas för popularisering av  forskningsresultat, undervisningsmaterial, översikter och sammanfattningar av pågående forskning etc. Det är viktigt att komma ihåg att rapportserien ska återspegla bilden av och verksamheten vid institutionen.

Den nya serien har inte längre något eget ISSN, men varje utgivet nummer får ett unikt ISBN-nummer som följer den tidigare nummerserien.

Rapporter utgivna i serien Urban and Rural reports återfinns samlade i bibliotekens databaser (Libris och SLUpub) samt är kopplade till den tidigare rapportserien ovan.

Den nya rapportserien har en vetenskaplig redaktion med representanter för institutionens ämnen.

Redaktörer

Landsbygdsutveckling - vakant

Andrew Butler, forskare, Landskapsarkitektur

Miljökommunikation - vakant

Redaktionen har tagit fram en handledning samt en dokumentmall för författare till rapporter i serien.

Ansvarig utgivare

Stina Powell, prefekt

 

» För komplett förteckning över utgivning

» Länk till Handledningen för författare (Guidelines) in English

» Länk till dokumentmallen i Word för rapporter (Document template) (In English)