Krishantering vid SOL

Senast ändrad: 28 mars 2018
larmstationer112.gif

Det viktigaste vid en olycka eller en akut kris är att ev. skadade får hjälp. Larma 112 vid behov av akuta räddningsinsatser (ambulans, polis, räddningstjänst).

I händelse av kris har SLU en särskild krisorganisation. Du kan läs mer om krisorganisationen på SLU:s medarbetarwebb.

Vid varje institution skall finnas särskilt utbildade brandsäkerhetsombud som ansvarar för samordningen under en eventuell utrymning av lokaler vid t.ex. brand.

Brandsäkerhetsombud vid SOL

Plan 3

  Petra Fabel, petra.fabel@slu.se
     
  Roger Elg, roger.elg@slu.se
     
  Helena Espmark, helena.espmark@slu.se
     
  Eva Stephansson, eva.stephansson@slu.se

Plan 4

  Elinor Carlbrand, elinor.carlbrand@slu.se
     
  Lars Hallgren, lars.hallgren@slu.se
     
  Jesper Larsson, jesper.larsson@slu.se

 

Räddningsstationer och utrymningsplaner i Ulls hus

Runt om i Ulls hus finns en mängd s.k. räddningsstationer. Där finns bl.a. utrymningsplanerna uppsatta. Du hittar också utrymningsplaner för Ulls hus här.

Länkar till ytterligare information på SLU:s medarbetarwebb

Kris- och incidenthantering vid SLU

Riktlinjer för krishantering och krisorganisation vid SLU

Råd & anvisningar till chefer vid olycka/kris

Kom-i-håg-lista för chefer vid kriser


Kontaktinformation
 

Per-Arne Klasson, närservicetekniker/miljörepresentant/ skyddsombud, per-arne.klasson@slu.se, 018-67 25 03

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se