Krishantering vid SOL

Senast ändrad: 18 april 2023
Larmknapp med 112 skrivet. Illustration.

Det viktigaste vid en olycka eller en akut kris är att eventuellt skadade får hjälp. Larma 112 vid behov av akuta räddningsinsatser (ambulans, polis, räddningstjänst).

I händelse av kris har SLU en särskild krisorganisation. Du kan läs mer om krisorganisationen på SLU:s medarbetarwebb.

Vid varje institution skall finnas särskilt utbildade brandsäkerhetsombud som ansvarar för samordningen under en eventuell utrymning av lokaler vid t.ex. brand.

Brandsäkerhetsombud vid SOL

Plan 3

 

Petra Fabel. Foto.

Petra Fabel

Skicka e-post till: petra.fabel@slu.se

 

Eva Stephansson. Foto.

Eva Stephansson

Skicka e-post till: eva.stephansson@slu.se

Plan 4

Jesper Larsson. Foto.

Jesper Larsson

Skicka e-post till: jesper.larsson@slu.se

Ann Grubbström. Foto.

Ann Grubbström

Skicka e-post till: ann.grubbstrom@slu.se

Amelia Mutter

Skicka e-post till: amelia.mutter@slu.se

Räddningsstationer och utrymningsplaner i Ulls hus

Runt om i Ulls hus finns en mängd s.k. räddningsstationer. Där finns bl.a. utrymningsplanerna uppsatta. Du hittar också utrymningsplaner för Ulls hus här.

Hjärtstartare i Ulls hus

Hjärtstartare finns utplacerade i Ulls hus vid huvudentrén (Almas allé) och vid akademiska entrén (Ulls väg). Läs mer om var du kan hitta hjärtstartare vid SLU.

Länkar till ytterligare information på SLU:s medarbetarwebb

Kris- och incidenthantering vid SLU

Riktlinjer för krishantering och krisorganisation vid SLU

Råd & anvisningar till chefer vid olycka/kris

Kom-i-håg-lista för chefer vid kriser


Kontaktinformation