Miljöarbetet vid SOL

Senast ändrad: 21 mars 2018
miljo_ingressbild.gif

Sedan juni 2015 är institutionen miljöcertifierad enligt standarden ISO 14001 och ingår i certifikat ULL.

Uppföljningar

Uppföljning mars 2017 av miljömålen för certifikat ULL 

 

Inrikes flyg: Minska CO2-utsläpp per heltidsanställd med minst 20%,  2013-2020 

Minskning med 3% 2013-2017 / 12% 2016-2017

     

 

IT-resande: Öka videokonferenserna med minst 15% 2016-2020

Ökning på 104% 2016-2017

     

 

Catering:  2018 ska minst 20% av måltiderna vara vegetariska

38% av serverade måltider var vegetariska 2016-2017

     

 

Campus-bilar: Alla bilar ska ersättas med miljövänliga alternativ 2018

Den sista bilen ersätts under våren 2018

     

 

HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) : All lantbruksverksamhet ska skifta till fossilfria bränslen

Ultunas egendomar har använt HVO sen oktober 2017 

     

Universitetsledningen, universitetsadministrationen och SLU-biblioteket i Uppsala, institutionen för ekonomi, institutionen för skogens produkter och institutionen för stad och land är miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.

Alla dokument och rutiner hittar du på webbsidan för Miljöarbete Ull »

Organisation för uppföljning av rutiner och miljöaspekter på institutionen för stad och land

Som ett stöd för att följa upp det systematiska miljöarbetet inom ramen för miljöcertifiering har institutionen för stad och land följande organisation:

Övergripande ansvar för uppföljning: prefekt, Lars Johansson

Ansvar för att aspekter och rutiner förs in, kontakt med SLU:s miljöcertifieringsorganisation förmedling av information: institutionens  miljörepresentant, Per-Arne Klasson

Ansvar för uppföljning av rutiner för forskningen: prefekt, Lars Johansson

Ansvar för uppföljning av rutiner för grundutbildningen: Institutionsstudierektor, Helen Arvidsson

Ansvar för uppföljning av rutiner för forskarutbildningen: studierektor för forskarskolan, Yvonne Gunnarsdotter / studierektor för forskarutbildningen, Kristina Marquardt + Elinor Carlbrandt

Ansvar för uppföljning av samverkansrutiner: ordförande i institutionens samverkansgrupp, Eva Sandberg

Ansvar för uppföljning av rutiner för resor: Egencia+ institutionens projektekonom Petra Fabel

Ansvar för uppföljning av rutiner för inköp: institutionens miljörepresentant, Per-Arne Klasson

Ansvar information på institutionens intranät: kommunikatör, Anni Hoffrén

Samtliga dokument i miljöhandboken i Share point (Edda)

https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/_layouts/15/start.aspx#/default.aspx


Kontaktinformation
 

Per-Arne Klasson, närservicetekniker/miljörepresentant/ skyddsombud, per-arne.klasson@slu.se, 018-67 25 03

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se