Miljöarbetet vid SOL

Senast ändrad: 08 januari 2019
framsidan.png

Sedan juni 2015 är institutionen miljöcertifierad enligt standarden ISO 14001 och ingår i certifikat ULL.


Universitetsledningen, universitetsadministrationen och SLU-biblioteket i Uppsala, institutionen för ekonomi, institutionen för skogens produkter och institutionen för stad och land är miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.

Alla dokument och rutiner hittar du på webbsidan för Miljöarbete Ull »

Organisation för uppföljning av rutiner och miljöaspekter på institutionen för stad och land

Som ett stöd för att följa upp det systematiska miljöarbetet inom ramen för miljöcertifiering har institutionen för stad och land följande organisation:

Övergripande ansvar för uppföljning: prefekt, Lars Johansson

Ansvar för att aspekter och rutiner förs in, kontakt med SLU:s miljöcertifieringsorganisation förmedling av information: institutionens  miljörepresentant, Per-Arne Klasson

Ansvar för uppföljning av rutiner för forskningen: prefekt, Lars Johansson

Ansvar för uppföljning av rutiner för grundutbildningen: Institutionsstudierektor, Helen Arvidsson

Ansvar för uppföljning av rutiner för forskarutbildningen: studierektor för forskarskolan, Yvonne Gunnarsdotter / studierektor för forskarutbildningen, Kristina Marquardt + Elinor Carlbrandt

Ansvar för uppföljning av samverkansrutiner: ordförande i institutionens samverkansgrupp, Eva Sandberg

Ansvar för uppföljning av rutiner för resor: Egencia+ institutionens projektekonom Petra Fabel

Ansvar för uppföljning av rutiner för inköp: institutionens miljörepresentant, Per-Arne Klasson

Ansvar information på institutionens intranät: kommunikatör, Anni Hoffrén

Samtliga dokument i miljöhandboken i Share point (Edda)

https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/_layouts/15/start.aspx#/default.aspx


Kontaktinformation
 

Per-Arne Klasson, närservicetekniker/miljörepresentant/ skyddsombud, per-arne.klasson@slu.se, 018-67 25 03

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se