Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: Social hållbarhets roll i stadsutvecklingen

Senast ändrad: 28 mars 2023

En analys av social hållbarhet i omvandlingen av ett industriområde i Malmö.

I detta projekt för vi samman forskare från fyra discipliner på tre universitet för att studera hur social hållbarhet formuleras inom ramen för Norra Sorgenfris omvandling. I detta industriområde nära centrala Malmö är visionen att skapa ett bostadsområde där attraktiva, säkra, offentliga rum både höjer livskvalitén i området och bidrar till att främja mobiliteten mellan Malmös fattiga förorter och innerstan.

I analysen av detta försök att skapa ett område som bygger samman en segregerad stad fokuserar vi på det arbete som social hållbarhet - ett levande koncept utan klart preciserad mening - gör. Genom att fokusera på hur planeringen hanterar områdets industriella historia som en resurs och källa till problem, på hur framtidsvisioner uttrycks i planer och på upplevelserna hos de som nu flyttar till Norra Sorgenfri utforskar vi social hållbarhets möjliga roller och effekter.

Projektets samhällsnytta ligger å ena sidan i hur vi kan ge feedback till planerare involverade i Norra Sorgenfris omvandling medan det fortfarande finns möjligheter att förändra huvudstrategier - och inspirera de som funderar på frågor kring social hållbarhet i stort. Å andra sidan är projektet samtidigt samhällsnyttigt i hur den grupp av akademiker, planerare, beslutsfattare, boende och civilsamhällesföreträdare som vi för samman kan sporra den sorts pågående diskussion som krävs för att social hållbarhet ska vara ett progressivt planeringspolitiskt mål.

Fakta:

Projektledare

Erik Jönsson, forskare, institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
Läs mer på Eriks Jönssons presentationssida

Projektdeltagare:

Mattias Qviström, professor, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU

Burcu Yigit Turan, biträdande universitetslektor, avdelningen för landskapsarkitektur SLU, +4618672533
Läs mer på Burcu Yigit Turans CV-sida
Skicka e-post till: burcu.yigit.turan@slu.se

Carina Listerborn, professor, institutionen för urbana studier, Malmö universitet
Läs mer på Carina Listerborns presentationssida

Projekttid

2018-2023

Extern finansiering

Formas