Social differentiering och ekonomisk ojämlikhet i Stensjö by

Senast ändrad: 03 april 2023
En av gårdarna i Stensjö by. Foto.

Projektet handlade om landsbygdsmänniskor under den agrara och industriella revolutionens genomgripande samhällsomvandlingar. Centralt i projektet var att relatera det som hände på mikronivån, på gården och i bygden, till det som hände i samhället i stort och till resultat på den nationella nivån.

Projektet handlade om landsbygdsmänniskor under den agrara och industriella revolutionens genomgripande samhällsomvandlingar. Med tillväxt och omvandling förändrades människors livsvillkor och levnadsstandard. För att förstå hur dessa förändringar genomfördes behöver man förstå vad som hände lokalt, ända ner till hur enskilda hushåll och individer agerade. Centralt i projektet var att relatera det som hände på mikronivån, på gården och i bygden, till det som hände i samhället i stort och till resultat på den nationella nivån.

Genom att studera Stensjö by i östra Småland tillfogades en regional komponent som till stor del saknats i tidigare forskning, där ledande spannmålsorienterade områden som Skåne och Mälardalen dominerat. Stensjö by har också fördelen av att fysiskt bevarats i en unik by-struktur med omgivande marker. Detta ger utvidgade förutsättningar för förståelsen av den lokala kontexten och därigenom förståelsen av mekanismer som påverkat social differentiering och levnadsstandard.

Fakta:

Projektledare

Patrick Svensson, professor, avdelningen för agrarhistoria, SLU

Projekttid

2020-2021

Extern finansiering

Dr. Carl Kempes stiftelse, Kungl. Vitterhetsakademien