Utmaningar för den svenska jaktetiken i ett moderniserande samhälle

Senast ändrad: 31 mars 2023
En kvinnlig jägare står på knä intill en skjuten vildren. Foto.

Hur förändras och hur får människa-djur relationer och jaktens roll nya uttryck i postmoderna samhällen?

I projektet kartlades först utmaningarna för den svenska jaktetiken, bland annat via en intervjustudie. En central fråga var hur förändras och hur får människa-djur relationer och jaktens roll nya uttryck i postmoderna samhällen? Därefter analyserades de etiska principer som ligger bakom jaktetiken och slutligen rekommenderade projektet vägar framåt för hur jägare kollektivt kan jobba med sin etik. Hur reflekteras dagens jaktetik i det formella regelverket och i förvaltningen?

Läs mer på den engelska projektsidan »

Fakta:

Projektansvarig

Erica von Essen, docent, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU

Projekttid

2018-2021

Extern finansiering

Naturvårdsverket/Viltvårdsfonden