Att skapa mening med anpassning:  Anpassningspraktiken i ett governance perspektiv

Senast ändrad: 15 september 2020

Projektet undersöker hur och varför det svenska klimatanpassningsarbetet ser ut som det gör och hur de som medverkar i arbetet kämpar med att förstå och hantera problem som uppstår inom den governance struktur i vilket arbetet ingår.

Som analytiskt ramverk använder vi oss av teorier om sociala praktiker. Vi betraktar anpassning som en social praktik som vägleds av normer och rutiner som skapas och upprätthålls av praktikens deltagare. Vi använder oss också av kollaborativa och interaktiva governance teorier och betraktar praktiken som inbäddad i den svenska governance regimen.

Projektet är indelat i tre delar:

  • vi zoomar in på anpassningspraktiken för att utveckla förståelse för hur den utförs;
  • vi zoomar ut med fokus på hur praktikens deltagare kämpar med problem och prioriteringar (eller låter bli) och på vilka potentiella konsekvenser detta får;
  • ser framåt genom att bidra till det fortsatta anpassningsarbetet.

Data genereras genom deltagande observationer av nyckelsajter och semistrukturerade intervjuer. I analysen kombinerar vi en situerad meningsskapande ansats med en kontextuell förståelse för rådande governance förutsättningar för att kunna identifiera hur de relaterar till varann. Baserat på resultaten och i samverkan med praktikens deltagare kommer vi att föreslå möjliga vägar till förändring. Projektet bidrar därmed till forskning om och för klimatanpassning

Fakta:

Projektledare

Lotten Westberg, docent, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU

Projektdeltagare

Steffen Boehm, professor, University of Exter
Läs mer på Steffen Boehms presentationssida

Projekttid

2018-2020

Extern finansiering

Formas

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se