Avhandlingar

Senast ändrad: 23 september 2019
avhandlingsbanner.jpg

Licentiat- och doktorsavhandlingar producerade vid institutionen för stad och land

Från 2003 finns alla avhandlingar publicerade digitalt och kan laddas ner som PDF. Avhandlingar publicerade före 2003 finns för utlåning på bland annat SLU:s bibliotek.


Doktorsavhandlingar

Agrarhistoria  |  Landsbygdsutveckling  |  Landskapsarkitektur/ Landskapsplanering  |  Miljökommunikation

Licentiatavhandlingar

Agrarhistoria  |  Landsbygdsutveckling  |  Landskapsarkitektur/ Landskapsplanering  | Miljökommunikation


Doktorsavhandlingar i agrarhistoria

Avdelningen för agrarhistoria var under åren 1994-2004 en del av institutionen för landskapsplanering, Ultuna & 2004-2014 en del av institutionen för ekonomi

 

Hallgren, Karin. 2016. En kåhltäppa eij at räkna: Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2016:97,  språk: svenska, ISSN: 1652-6880, eISBN: 978-91-576-8697-8, ISBN: 978-91-576-8696-1

Abstract & PDF


Karsvall, Olof. 2016.  Utjordar och ödegårdar: En studie i retrogressiv metod. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2016:92,  språk: Svenska, ISSN 652-6880, ISBN 978-91-576-8686-2, eISBN 978-91-576-8687-9

Abstract & PDF


Bruno, Karl. 2016. Exporting agrarian expertise: Development aid at the Swedish University of Agricultural Sciences and its predecessors, 1950–2009, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2016:59,  språk: engelska, ISSN: 1652-6880, eISBN: 978-91-576-8621-3,  ISBN: 978-91-576-8620-6

Abstract & PDF


Karlsson, Catarina. 2015. Förlorat järn: Det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2015:38,  språk: svenska, ISSN: 1652-6880, eISBN: 978-91-576-8275-8, ISBN: 978-91-576-8274-1, Halmstad: Jernkontoret, 2015 

Abstract & PDF


Olausson, Inger. 2014. En blomstrande marknad: Handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2014:27,  språk: svenska, ISSN: 1652-6880, eISBN: 978-91-576-8003-7,  ISBN: 978-91-733-1645-3, Stockholm: Carlsson 

Abstract & PDF


Ericsson, Alf. 2012. Terra mediaevalis: Jordvärderingssystem i medeltidens Sverige, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2012:81, språk: svenska, ISSN: 1652-6880, ISBN: 978-91-576-7728-0

Abstract & PDF


Nilsson, Pia. 2010. Bortom åker och äng: Förekomst och betydelse av kvarnar, fiske, humle- och fruktodlingar enligt de äldre geometriska kartorna (ca 1630-1650), Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2010:46,  språk: svenska, ISSN: 1652-6880, ISBN 978-91-576-7459-3 

Abstract & PDF


Larsson, Jesper. 2009. Fäbodväsendet 1550-1920: Ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2009:51, språk: svenska, ISSN: 1652-6880, ISBN 978-91-794-8228-2 (Jamtli)  

Abstract & PDF


Päiviö, Eva-Lotta. 2008. Det agrara landskapet på vinst eller förlust: Biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2008:95, språk: svenska, ISSN: 1401-6249, ISBN: 978-91-861-9528-1 

Abstract & PDF


Westin (Dahlström), Anna. 2006. Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850: Naturvårdsaspekter på historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2006:95,  språk: svenska, ISSN: 1652-6880, ISBN 91-576-7144-3, Serie: CBM:s skriftserie, ISSN: 1403-6568 vol.13  

Abstract & PDF


Martiin (Israelsson), Carin. 2005.  Kor och människor: Nötkreatursskötsel och besättningsstorlekar på torp och herrgårdar 1850-1914, Acta universitatis agriculturae Sueciae vol. 2005:102, språk: svenska, ISSN: 1652-6880, ISBN 91-7844-699-6 [Ny utg.] Hedemora: Gidlund  

Abstract & PDF


Cserhalmi, Niklas. 2004. Djuromsorg och djurmisshandel 1860-1925: Synen på lantbrukets djur och djurplågeri i övergången mellan bonde- och industrisamhälle, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2004:498, språk: svenska, ISSN: 1401-6249, ISBN 91-7844-668-6, Möklinta: Gidlund  

Abstract & PDF


Kardell, Örjan. 2004. Hägnadernas roll för jordbruket och byalaget 1640-1900, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2004:445, språk: svenska, ISSN: 1401-6249,  ISBN 91-576-645-1-X 

Abstract & PDF


Leijonhufvud, Lotta. 2001. Grain tithes and manorial yields in early modern Sweden: Trends and patterns of production and productivity c. 1540-1680, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2001:309, språk: engelska, ISSN: 1401-6249, ISBN 91-576-5829-3 


Lange, Ulrich. 2000. Experimentalfältet: Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Norra Djurgården i Stockholm 1816-1907, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2000:225, språk: svenska, ISSN: 1401-6249, ISBN 91-576-5760-2


Slotte, Håkan. 2000. Lövtäkt i Sverige och på Åland: Metoder och påverkan på landskapet, Acta Universitatis agriculturae Sueciae, vol. 2000:236, språk: svenska, ISSN: 1401-6249,  ISBN 91-576-5782-3


Flygare, Irene. 1999. Generation och kontinuitet: Familjejordbruket i två svenska slättbygder under 1900-talet, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 1999:54, språk: svenska, ISSN: 1401-6249, ISBN 91-85618-60-8 (Upplands fornminnesfören och hembygdsförb) Serie: Upplands fornminnesförenings tidskrift, 0347-9714; 54


 

 

Doktorsavhandlingar i landsbygdsutveckling

 

 

Amurwon, J. 2019. Responding to chronic illness: A case study from rural Uganda, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2019:64, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978- 91-7760-446-4, eISBN 978- 91-7760-447-1

Abstract & PDF 


Khatri, B. Dil. 2018. Climate and Development at the Third Pole: Dynamics of power and knowledge reshaping community forest governance in Nepal, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2018:41, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978- 91-7760-222-4, eISBN 978- 91-7760-223-1

Abstract & PDF 


Engström, Linda. 2018. Development Delayed: Exploring the failure of a large-scale agricultural investment in Tanzania to deliver promised outcomes, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2018:40, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-61-7760-220-0, eISBN 978-91-7760-221-7

Abstract & PDF 


Cras, Patrik. 2017. Landsbygdssamhällets medborgarskap: En studie av organisering av service och infrastruktur i gränslandet mellan det ideella, kommersiella och politiska, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2017:76, språk: svenska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-7760-042-8, eISBN 978-91-7760-043-5

Abstract & PDF 


Westholm, Lisa. 2017. Conserving carbon and gender relations? Gender perspectives on REDD+ and global climate policy, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2017:74, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-7760-034-3, eISBN 978-91-7760-035-0

Abstract & PDF


Paju, Martin. 2016. Hälsingegården i omvandling: En studie av världsarvsprocessen i Hälsingland, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2016:60, språk: svenska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-8622-0, eISBN 978-91-576-8623-7

Abstract & PDF


Nagoli, Joseph. 2016.  A lake without water: Livelihood coping strategies during the Lake Chilwa water recessions in Malawi, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2016:36, språk: engelska, ISSN 1652-6880,  ISBN 978-91-576-8574-2 ,  eISBN 978-91-576-8575-9

Abstract & PDF


Petitt, Andrea. 2016. Women's cattle ownership in Botswana: Rebranding gender relations? Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2016:35, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-8572-8, eISBN 978-91-576-8573-5

Abstract & PDF


Belfrage, Kristina. 2014. Integrating Food Production and Biodiversity: Energy and Scale Issues in Implementation, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2014:57, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-8062-4, eISBN 978-91-576-8063-1

Abstract & PDF


Otto, Opira. 2013. Trust, Identity and Beer: Institutional Arrangements for Agricultural Labour in Isunga village in Kiryandongo district, Midwestern Uganda. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2013:76, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-7890-4, eISBN 978-91-576-7891-1

Abstract & PDF


Jacobson, Klara. 2013. From Betterment to Bt Maize: Agricultural Development and the Introduction of Genetically Modified Maize to South African Smallholders. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2013:28, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-7795-2

Abstract & PDF


Duveskog, Deborah. 2013. Farmer Field Schools as a transformative learning space in the rural African setting. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2013:47, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-7833-1

Abstract & PDF


Eriksson, Camilla. 2013. Fäboden som politiskt rum: Att vara fäbodbrukare i den gemensamma jordbrukspolitiken. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2013:25, språk: svenska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-7789-1

Abstract & PDF


Hoang Thi, Sen. 2009. Gains and Losses: Devolution of Forestry Land and Natural Forest. A Study of Forest Allocation in North Central Coast, Vietnam. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2009:72, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-7419-7

Abstract & PDF


Eksvärd, Karin. 2009. Exploring New Ways: Systematic Research Transitions for Agricultural Sustainability. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2009:44, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-86195-91-5

Abstract & PDF


Beland Lindahl, Karin.  2008. Frame analysis, place perceptions and the politics of natural resource management: Exploring a forest policy controversy in Sweden. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2008:60, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-85913-93-0

Abstract & PDF


Sandström, Emil, 2008. Reinventing the commons: Exploring the emergence of local natural resource management arrangements. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2008:48, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-85913-81-7

Abstract & PDF


Marquart Arévalo, Kristina. 2008. Burning Changes: Action research with farmers and swidden agriculture in the Upper Amazon. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2008:42, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-85913-75-6

Abstract & PDF


Hofny-Collins, Anna. 2006. The potential for using composted municipal waste in agriculture. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2006:65, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 91-576-7114-1

Abstract & PDF


Beckman, Malin. 2006. Resilient society, vulnerable people: A study of disaster response and recovery from floods in central Vietnam. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2006:115, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 91-576-7264-4

Abstract & PDF


Arora-Jonsson, Seema. 2005. Unsettling the order: Gendered subjects and grassroots activism in two forest communities. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2005:70, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 91-576-6969-4

Abstract & PDF


Farnworth, Cathy Rozel. 2004. Creating quality relationships in the organic producer to consumer chain. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2004:483, språk: engelska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6757-8

Abstract & PDF


Saifi, Basim. 2004. The sustainability of Swedish agriculture in a coevolutionary perspective. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2004:469, språk: engelska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6499-4

Abstract & PDF


Sirén, Anders. 2004. Changing interactions between humans and nature in Sarayaku, Ecuadorian Amazon. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2004:447, språk: engelska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6455-2

Abstract & PDF


Hårsmar, Mats. 2004. Heavy Clouds But No Rain Agricultural Growth Theories and Peasant Strategies on The Mossi Plateau, Burkina Faso. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2004:439, språk: engelska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6488-9

Abstract & PDF


Nemarundwe, Nontokozo. 2003. Negotiating Resource Access. Institutional arrangemens for woodlands and water use in southern Zimbabwe. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2003:408, språk: engelska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6427-7

Abstract & PDF


Bekele, Melaku. 2003. Forest Property Rights, the Role of the State, and Institutional Exigency: The Ethiopian Experience. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2003:409, språk: engelska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6429-3

Abstract & PDF


Legesse, Belaineh. 2003. Risk Management Strategies of Smallholder Farmers in the Eastern Highlands of Ethiopia. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2003:404, språk: engelska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6419-6

Abstract & PDF


Kassa, Habtemariam. 2003. Livestock and Livelihood Security in the Harar Highlands of Ethiopia: Implications for research and development. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2003:388, språk: engelska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6436-6

Abstract 


Beyene, Atakilte. 2003. Soil Conservation, Land Use and Property Rights in Northern Ethiopia: Understranding environmental change in smallholder farming systems. Acta Universitatis agriculturae Sueciae  vol. 2003:395, språk: engelska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6401-3

Abstract


Sobelius, Johan. 2003. Att bruka eller icke bruka jorden: En fenomenografisk studie om uppfattningar av jord och jordbruk. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2003:385, språk: engelska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6430-7

Abstract & PDF


Milestad, Rebecka. 2003. Building Farm Resilience: Prospects and Challenges of Organic Farming. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2003:375, språk: engelska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6410-2

Abstract & PDF


Vergunst, Petra. 2003. Liveability and Ecological Land Use: The challenge of localisation. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2003:373, språk: engelska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6406-4

Abstract & PDF


Matondi, Prosper. 2002. The Struggle for Access to Land and Water Resources in Zimbabwe: The case of Shamva district


King, Christine. 2000. Systemic processes for facilitating social learnig: Challenging the legacy


Larson-Lidén, Lisbeth. 2000. Democracy Grassroots Movements and Rural Development: Case studies from Zimbabwe, Zambia and Kerala


Powell, Neil. 1999, Co-Management in Non-Equilibrium Systems: Cases from Namibian Rangelands


 

 

Doktorsavhandlingar i Landskapsplanering/Landskapsarkitektur

 

Xiu, Na. 2017. Urban green networks: A socio-ecological framework for planning and design of green and blue spaces in Sweden and ChinaActa Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2017:3, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-8779-1, eISBN 978-91-576-8780-7 

Abstract and PDF


Kågström, Mari. 2016. Strengthening the practitioner focus in environmental assessment. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2016:1, språk: engelska, ISSN:1652-6880, ISBN 978-91-576-8504-9, eISBN 978-91-576-8505-6

Abstract & PDF


Nordin, Kerstin. 2015. Att sätta barn på kartan Barnkartor i GIS: För information om barns utemiljö. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2015:116, språk: svenska, ISSN:1652-6880, ISBN 978-91-576-8430-1, eISBN 978-91-576-8431-8

Abstract & PDF


Butler, Andrew. 2014. Developing theory of public involvement in landscape planning:  Democratising landscape. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2014:52, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-8052-5, eISBN 978-91-576-8053-2

Abstract & PDF


Calderon, Camilo. 2013. Politicising participation: Towards a new theoretical approach to participation in the planning and design of public spaces. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2013:37, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-7813-3

Abstract & PDF


Wärnbäck, Antoienette. 2012. Examples of Cumulative Effects and Final Disposal of Spent Nuclear Fuel. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2012:38, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-7674-0  

Abstract & PDF


Forsberg, Oskar. 2010. Changes Over Time in Remnant Rural Vegetation within Built-up Areas: Recreational use, Vegetation dynamics and Conservation assessment. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2010:84, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-7529-3  

Abstract & PDF


Somarriba-Chang, Matilde. 2010. Testing ecotourism principles in Nicaragua. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2010:37, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-7450-0  

Abstract & PDF


Åkerskog, Ann. 2009. Implementering av miljöbedömningar i Sverige: Från EG-direktiv till kommunal översiktlig planering. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2009:2, språk: svenska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-86195-49-6

Abstract & PDF


Tandre, Anna. 2008. Grönsöö park och trädgård 1820-1925: Tre familjemedlemmars odling, upplevelser och dokumentation i förhållande till dagens anläggning. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2008:62, språk: svenska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-85913-95-4

Abstract & PDF


Paget, Susan. 2008. Aspekter på landskapsarkitektens yrkesroll med utgångspunkt i skolgårdsutveckling. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2008:66, språk: svenska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-85913-99-2

Abstract & PDF


Myhr, Ulla. 2008. Property-level environmental assessment tools for outdoor areas: Development, analysis and comparison. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2008:38, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-85913-71-89

Abstract & PDF


Granvik, Madeleine. 2005. Implementation of the Habitat-agenda in local communities: Late modern living conditions and residents´ interest, time for and real action in citizen participation, in a Swedish and Russian context. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2005:108, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 91-576-6907-4

Abstract & PDF


Ahlberg, Nils. 2005. Stadsgrundningar och planförändringar: Svensk stadsplanering 1521-1721. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2005:94, språk: svenska, ISSN 1652-6880, ISBN 91-576-6993-7

Abstract & PDF


Eckerberg, Klas. 2004. Etta eller nolla? Landskapsarkitekter, yrkeskunnande och informationsteknologi. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2004:463, språk: svenska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6487-0

Abstract & PDF


Dahlman, Ylva. 2004. Kunskap genom bilder: En studie i hur studenter inom natur- och samhällsvetenskapliga utbildningar fördjupar sin ämnesförståelse genom arbete med bilder. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2004:448, språk: svenska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6457-9

Abstract & PDF


Hedfors, Per. 2003. Site soundscapes: Landscape architecture in the light of sound. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2003:407, språk: engelska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6425-0

Abstract & PDF


Wallin, Fredrik. 2002. Ekologisk potential och upplevd miljökvalitet: Egenskaper i ett urval svenska bostadskvarter med inriktning på solenergipotential, dagvattenhantering, vardagslivets resmönster samt upplevd kvalitet i den lokala boendemiljön. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2002:344, språk: svenska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6198-7

Abstract & PDF


 

 

Doktorsavhandlingar i miljökommunikation

 

Caselunghe, Elvira. 2018. Deliberations on Nature: Swedish cases of communication and democracy within nature conservation, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2018:68, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-7760-276-7, eISBN 978-91-7760-277-4 

Abstract & PDF 


Höckert, Jenny. 2017. Sharing lifeworlds and creating collaborative cultures: Challenges for the advisory system in order to contribute to a sustainable farm development, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2017:106, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-7760-102-9, eISBN 978-91-576-7760-103-6 

Abstract & PDF 


Givá, Nícia. 2016. Parks with People? Action Research in Bridging Conservation and Livelihoods in Limpopo National Park, Mozambique, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2016:118, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-8739-5, eISBN 978-91-576-8740-1  

Abstract & PDF 


Sahilu, Tadesse Amera. 2016. Stewardship towardsresponsible management of pesticides: The case of Ethiopian agriculture, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2016:87, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-8676-3, eISBN 978-91-576-8677-0  

Abstract & PDF 


Von Essen, Erica. 2016. In the gap between legality and legitimacy: Illegal hunting in Sweden as a crime of dissent, Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2016:81, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-8664-0, eISBN 978-91-576-8665-7  

Abstract & PDF 


Powell, Stina. 2016. Gender Equality and Meritocracy Contradictory discourses in the academy. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2016:17, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-8536-0, eISBN 978- 91-576-8537-7

Abstract & PDF 


Alarcón Ferrari, Cristián. 2015. Forests at the Limits: Forestry, Land Use and Climate Change from Political Ecology and Environmental Communication Perspectives, the Case of Chile & Sweden. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2012:5, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-8228-4, eISBN 978-91-576-8229-1

Abstract & PDF 


Ångman, Elin. 2012. Feelings and Fellings: Exploring the Process of Communication in Forest Management Conflicts. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2012:12, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-7648-1

Abstract & PDF


Tadesse, Menfese. 2010. Living with Adversity and Vulnerability: Adaptive Strategies and the Role of Trees in Konso, Southern Ethiopia. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2010:15, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-7492-0

Abstract & PDF


Nordström Källström, Helena, 2008. Mellan trivsel och ensamhet: Om sociala villkor i lantbruket. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2008:74, språk: svenska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-86195-07-6

Abstract & PDF


Bergeå, Hanna. 2007. Negotiating fences: Interaction in advisory encounters for nature conservation. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2007:130, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-85913-29-9

Abstract & PDF


Westberg, Lotten. 2005. Aktörssamverkan i praktiken: Om lärande och makt i samverkansprocesser mellan aktörer i livsmedelssystemet. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2005:96, språk: svenska, ISSN 1652-6880, ISBN 91-576-6995-31

Abstract & PDF


Gunnarsdotter, Yvonne. 2005. Från arbetsgemenskap till fritidsgemenskap: Den svenska landsbygdens omvandling ur Locknevis perspektiv. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2005:3, språk: svenska, ISSN 1652-6880, ISBN 91-576-7002-1

Abstract & PDF


Hallgren, Lars. 2003. I djupet av ett vattendrag: Om konflikt och samverkan vid naturresurshantering. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2003:379, språk: svenska, ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6418-8

Abstract & PDF


Ljung, Magnus. 2002. Collaborative learning for sustainable development of agri-food systems. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2002:308, språk: engelska, ISSN 1401-6249 ISBN 91-576-5827-7


 

Licentiatavhandlingar i agrarhistoria

 

Thunström, Per. 2017. Traktorernas intåg: Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930. Språk: svenska, ISBN 978-91-576-9504-8, eISBN 978-91-576-9505-5

Abstract & PDF


Höglund, Mats. 2017.  Kampen om fredsmilen: Kartan som makt- och kontrollinstrument i 1655 års reduktion.  Språk: svenska, ISBN 978-91-576-9456-0, eISBN 978-91-576-9457-7

Abstract & PDF


 

 

Licentiatavhandlingar i landsbygdsutveckling

 

Cecilia Nylén Andresen. 2005. "Gödsel är bara koskit": Storstadsbarns föreställningar om jordbruk. Dept. of Rural Development and Agroecology, SLU. Språk: svenska, ISBN 91-576-6824-8

Abstract & PDF


 

 

 

Licentitatavhandlingar i landskapsarkitektur/landskapsplanering

 

Bergkvist, Johan. 2013. Landskapsarkitektur i järnvägslandskap: Platsernas förändring i historiskt perspektiv. Språk: svenska, ISBN 978-91-86197-09-4

Abstract & PDF


Msangi, Daniel Elwida. 2011. Land Acquisition for Urban Expansion: Process and Impacts on Livelihoods of Peri Urban Households, Dar es Salaam, Tanzania.  Rapporter - Institutionen för stad och land, SLU nr 2/2011, språk: engelska, ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-85735-22-8

Abstract & PDF


Wärnbäck, Antoienette. 2007. Cumulative effects in Swedish impact assessment practice. Rapporter - Institutionen för stad och land, SLU nr 3/2007, språk: engelska, ISSN 1654-0565, ISBN 978-91-85735-02-0

Abstract & PDF


Lindqvist, Carina. 2001. Kretsloppsanläggningar och utemiljö: En studie av tre bostadsområden. Samhälls- och landskapsplanering nr 14, språk: svenska, ISSN 1403-1361, ISBN 91-576-6038-7


Eckerberg, Klas. 1999. Information technology in landscape architecture: Development of tools, methods and professional role. Dept. of Landscape Planning, Ultuna, SLU. Samhälls- och landskapsplanering vol. 6, språk: engelska, ISSN 1403-1361, ISBN 91-576-5955-9

Abstract & PDF


Wallin, Fredrik. 1998. Bärkraftigt boende: Analys av ekologisk bärkraft i skilda samhällsbyggnadsstrategier : förstudie: problemanalys, metodutveckling och fallstudier.  Samhälls- och landskapsplanering nr 2, språk: svenska, ISSN 1403-1361


 

 

Licentiatavhandlingar i miljökommunikation

Lundström, Christina. 2016. Cognition and decision-making in adoption of agricultural decision support systems the case of precision agriculture. Språk: engelska, ISBN 978-91-576-9433-1, eISBN 978- 91-576-9434-8

Abstract & PDFKontaktinformation
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se