Hoppa till huvudinnehåll

MACRO-DB

Riskbedömningsverktyg för tillståndsprövning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden.

MACRO-DB Steg 1 och 2 - hjälpverktyg för tillståndsprövning i vattenskyddsområden

MACRO-DB simulerar risken för transport av bekämpningsmedel till grundvatten och ytvatten.

Steg 1 utgörs av en mycket snabb och enkel riskbedömning som motsvarar så kallade värsta-falls-förhållanden och bygger på resultaten från ett stort antal simulering med MACRO-DB vilka gjorts i förväg. Verktyget består av en webb-applikation här på CKB:s hemsida som är tillgänglig för alla intressenter och som inte behöver laddas ner till datorn.

Till MACRO-DB Steg 1

Steg 2 körs om resultatet från steg 1 visar att det skulle kunna finnas tillfällen då produkten kan transporteras till grundvatten och/eller ytvatten i halter över 0,1 µg/l och innebär realistiska simuleringar med MACRO-DB under de förutsättningar som råder i aktuellt område baserat på tillgänglig information om jordar, grödor etc.

Ladda ner MACRO-DB 4.2

Spridningsvägar saknas för ytvatten

Verktyget är främst utvecklat för grundvatten men man kan även simulera vad som kommer till ytvatten via dränering. Spridningsvägarna ytavrinning och partikelbunden transport finns inte med i simuleringarna men resultaten ger i de flesta fall ändå en tillförlitlig bild av risken för ytvatten. Läs mer kring detta under Frågor & svar om MACRO-DB

Tar inte hänsyn till olyckor och spill

MACRO-DB simulerar transport av bekämpningsmedel från normal användning och tar inte hänsyn till felaktig användning, spill t.ex. från påfyllning och rengöring av spruta eller olyckor.

Vägledning om bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

En vägledning från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket  ger råd och rekommendationer för vilka uppgifter som bör tas in i en ansökan. Se mer information och ladda hem vägledningen på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Havs- och vattenmyndigheten har också publicerat en rapport som vi på CKB tagit fram om Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel. Syftet med rapporten är att stötta de myndigheter som beslutar om inrättande av vattenskyddsområden i bedömningen om lämplig restriktionsnivå för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsföreskrifter.

Publicerad: 25 november 2022 - Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se
Loading…