Posters och presentationer

Senast ändrad: 26 februari 2024

På denna sida lägger vi ut posters och presentationer från oss verksamma inom CKB vilka vi tror kan vara av ett allmänt intresse.

Klicka på bilden eller rubriken för att öppna dokumentet som en pdf-fil.

2023

 

Presentationer

 

Bild_Gustaf_Boström_MÖ-dagar 2023.jpg

Miljöövervakningsresultat grund för samlat krafttag mot bekämpningsmedelsläckage

Gustaf Boström & Mikaela Gönczi

Miljöövervakningsdagarna, SLU Ultuna, 17-19 oktober 2023

Bild_Bodil_Lindström_MÖ-dagar 2023.jpg

Vilka bekämpningsmedel utgör egentligen ett problem - Data från nationella miljöövervakningen av kemiska bekämpningsmedel

Bodil Lindström

Miljöövervakningsdagarna, SLU Ultuna, 17-19 oktober 2023

Bild_Ove_Jonsson_MÖ-dagar 2023.jpg

Så blir svenska bin exponerade för växtskyddsmedel ...via pollen, nektar och luft i jordbrukslandskapet

Ove Jonsson, Maj Rundlöf, Glenn Svensson, Malin Forsberg, Bodil Lindström, Alina Koch, Elin Eriksson,Gustaf Boström & Mikaela Gönczi

Miljöövervakningsdagarna, SLU Ultuna, 17-19 oktober 2023

Posters

 
Bild_Poster flödesprop MÖ-dagar 2023.jpg

Snabba förändringar av växtskyddsmedels halter i vattendrag kan försvåra resultattolkning

Kajsa Weslien, Bodil Lindström, Gustaf Boström & Mikaela Gönczi

Miljöövervakningsdagarna, SLU Ultuna, 17-19 oktober 2023

 

Poster CKB 2023

SLU Centre for Pesticides in the Environment (CKB)

Crop protection futures in agriculture, SLU Ultuna, 24-25 maj 2023

2022

 

Posters

 

Bild poster PTI_Lindström växtskyddskonferensen 2022.png

Resthalter av kemiska växtskyddsmedel i ytvatten jämfört med deras riktvärden

Bodil Lindström & Mikaela Gönczi

Nationell växtskyddskonferens, SLU Ultuna, 9-10 november 2022

 

 

Bild Poster SETAC 2022 Alina Koch

Biological assessment of pesticide effects in Swedish monitoring sites

Alina Koch, Bodil Lindström och Mikaela Gönczi

SETAC, Köpenhamn 15-19 maj 2022

 

 

Poster SETAC 2022 Lindstrom

Comparing PNEC to Swedish Pesticide Monitoring Data - How Reliable Is the Registration Process?

Bodil Lindström och Mikaela Gönczi

SETAC, Köpenhamn 15-19 maj 2022

 

 

Bild av SETAC 2022 Poster av MACRO-DB metamodell

Global Sensitivity Analysis (GSA) for a MACRO meta-model for Swedish drinking water abstraction zones

Stefan Reichenberger, Thorsten Pohlert, Sebastian Multsch, Nicholas Jarvis och Mikaela Gönczi

SETAC, Köpenhamn 15-19 maj 2022

 

 

Presentationer

 

Bild presentation CKB foma 25 år.png

Pesticide monitoring provides incentives for regulations and collaborations

Mikaela Gönczi

Celebration of Environmental monitoring and assessment at SLU for 25 years, SLU Ultuna 11 november 2022

 

 

Bild presentation Gönczi växtskyddskonferens 2022.png

 

Pollinatörers exponering för växtskyddsmedel via pollen, nektar och luft i jordbrukslandskapet

Mikaela Gönczi, Ove Jonsson, Maj Rundlöf, Glenn Svensson, Malin Forsberg, Bodil Lindström, Alina Koch, Elin Eriksson & Gustaf Boström 

Nationell växtskyddskonferens, SLU Ultuna, 9-10 november 2022

 

 

Bild presentation Boström växtskyddskonferens 2022.png

Utvärdering av effekter av diflufenikankampanjen 2018-2020

Gustaf Boström & Mikaela Gönczi

Nationell växtskyddskonferens, SLU Ultuna, 9-10 november 2022 (hölls inte pga sjukdom)

 

 

Bild SETAC 2022 TIMFIE Ove Jonsson

TIMFIE sampler – a new time-integrating, active, low-cost sampling device for quantitative determination of organic micropollutants in whole water

Ove Jonsson, Vera Franke, Wiebke Dürig, Oksana Golovko, Malin Forsberg, Thomas Andersson och Mikaela Gönczi

SETAC, Köpenhamn 15-19 maj 2022

2019

 

Posters

 

Relevance of PEC and PNEC from EFSA Conclusions - As compared to Measured Environmental Concentrations and Water Quality Objectives in Sweden

Gustaf Boström, Kristina Berggren, Carola Gutfreund, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger

IUPAC International Congress, Ghent 19-24 maj 2019

 

Screening of pesticides in streams draining Swedish greenhouses 2017-2018

Jenny Kreuger, Ove Jonsson, Klara Löfkvist, Torbjörn Hansson, Gustaf Boström, Carola Gutfreund, Bodil Lindström och Mikaela Gönczi

IUPAC International Congress, Ghent 19-24 maj 2019

 Developing a MACRO meta-model for Swedish drinking water abstraction zones

Stefan Reichenberger, Mikaela Gönczi, Nils Kehrein, Sebastian Multsch, Nicholas Jarvis och Jenny Kreuger

IUPAC International Congress, Ghent 19-24 maj 2019

Presentationer

 

TIMFIE sampler - A new time-integrating, active, low-tech sampling device for quantitative monitoring of pesticides in whole water

Ove Jonsson

IUPAC International Congress, Ghent 19-24 maj 2019

 Long-term monitoring of pesticides in air and atmospheric deposition in Sweden

Jenny Kreuger och Bodil Lindström

IUPAC International Congress, Ghent 19-24 maj 2019

 

2018

 

Posters

 


Miljöövervakning av växtskyddsmedel i svenska ytvatten - trender under 15 år

Jenny Kreuger, Gustaf Boström, Bodil Lindström, Therese Nanos, Mikaela Gönczi & Kristin Boye

Nationell växtskyddskonferens, Ultuna, Uppsala 14-15 november 2018

 Consolidation and surface sealing of nine harrowed Swedish soils

Maria Sandin, Nicholas Jarvis & Mats Larsbo

EGU General Assembly, Wien 9-13 April 2018

Presentationer

 


Diflufenikan - Resultat från miljöövervakningen

Jenny Kreuger & Mikaela Gönczi

Säkert växtskydd kurs med fältvandring om diflufenikan, Löderup 21 november 2018

Presentation Larsbo 2018

 

MACRO-based Modelling Tools - Recent development and future plans

Mats Larsbo

9th European Modelling Workshop, Köpenhamn 9-11 oktober 2018

 
Spatial and temporal patterns of pesticide concentrations in streamflow, drainage and runoff in a small Swedish agricultural catchment

Maria Sandin, Nicholas Jarvis, Kristin Piikki, Mats Larsbo, Kevin Bishop & Jenny Kreuger

International Fresenius AGRO Conference, Mainz 18 juni 2018

 Determination of neonicotinoid insecticide residues in bees, pollen and nectar with LC-MS/MS

Ove Jonsson

Agilent meeting, Warszawa april 2018

 The TIMFIE sampler -A new time integrating, active sampling device for quantitative monitoring of pesticides in whole water

Ove Jonsson

Agilent meeting, Göteborg mars 2018

2017

 

Posters

 


Is Swedish drinking water analysed for all relevant pesticides?

Gustaf Boström, Mikaela Gönczi & Jenny Kreuger

Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 30 aug - 1 sep 2017

 The TIMFIE sampler – a new tool for time averaged, quantitative, determination of whole water pesticide concentrations

Ove Jonsson, Elin Paulsson & Jenny Kreuger

Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 30 aug - 1 sep 2017

 Is long-term pesticide monitoring data from two rivers (2001-2016) representative also on a national scale?

Bodil Lindström, Gustaf Boström, Mikaela Gönczi & Jenny Kreuger

Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 30 aug - 1 sep 2017

 

Presentationer

 
Framsida till en powerpointpresentation med rubriken ”Förekomst av bekämpningsmedel i svenska vattentäkter”.

Förekomst av bekämpningsmedel i svenska vattentäkter

Gustaf Boström

FoI dricksvattenkonferens, Stockholm, 30 nov 2017

 


Förstasidan i en powerpointpresentation.

Bekämpningsmedel på villovägar

Jenny Kreuger

Giftkonferens, Eslöv 21 nov 2017

   
   

Förstasidan i en powerpointpresentation.

Screening av bekämpningsmedel 2015 & 2016

Gustaf Boström, Bodil Lindström, Mikaela Gönczi & Jenny Kreuger

Naturvårdsverkets workshop om screening och miljögifter, Ultuna, Uppsala 15 nov 2017

 

Analyseras alla relevanta växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten?

Gustaf Boström

Grundvattendagarna, SGU, Uppsala 8 nov 2017

 

 

 

 

 

Spatial and temporal paterns of pesticide concentrations in streamflow, drainage and runoff in a small Swedish agricultural catchment

Maria Sandin, Nicholas Jarvis, Kristin Piikki, Kevin Bishop, Mats Larsbo & Jenny Kreuger

Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 30 aug - 1 sep 2017

 

 

 

Long-term monitoring of pesticides in air and atmospheric deposition in Sweden

Jenny Kreuger, Elin Paulsson, Ove Jonsson & Therese Nanos

Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 30 aug - 1 sep 2017

 

Letar vi efter rätt substanser? Kvalitet och relevans hos analyspaket för växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Mikaela Gönczi

Nationell dricksvattenkonferens, Göteborg 26 - 27 april 2017

 

       

Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Gustaf Boström

Nationellt nätverk för dricksvatten, Uppsala 17 januari 2017 

 

Bekämpningsmedel i svensk miljöövervakning

Gustaf Boström

Regional växtodlings- och växtskyddskonferens, Uddevalla 13 januari 2017

 2016

Posters

Vetenskaplig poster.

MACRO-DB: A risk assessment tool for management of pesticide use in water protection areas in Sweden

Mikaela Gönczi, Nicholas Jarvis & Jenny Kreuger

SETAC-konferens, Nantes 22-26 maj 2016

 Vetenskaplig poster.

Monitoring of pesticides in air - Implications of sampling techniques

Elin Paulsson, Ove Jonsson & Jenny Kreuger

SETAC-konferens, Nantes 22-26 maj 2016

 Vetenskaplig poster.

Screening of chemical pesticides in Swedish waters

Gustaf Boström, Bodil Lindström, Mikaela Gönczi & Jenny Kreuger

SETAC-konferens, Nantes 22-26 maj 2016

Presentationer

 
 

 

Kunskapsläget kring ytavrinning och skyddszoner - växtskyddsmedel

Jenny Kreuger

Växjö Möte, 6 december 2016

 

 Förstasidan i en powerpointpresentation.

The TIMFIE sampler – a new tool for quantitative determination of time averaged pesticide concentrations in surface water

Ove Jonsson

Workshop on pesticide fate in soil and water in the northern zone, SLU 7-8 september 2016

Förstasidan i en powerpointpresentation.

Effects of soil freezing on bromide and pesticide transport in clay soil columns

Anna Hess & Roger Holten (NIBIO)

Workshop on pesticide fate in soil and water in the northern zone, SLU 7-8 september 2016

Förstasidan i en powerpointpresentation.

Risk assessment for drinking water protection areas in Sweden

Nicholas Jarvis

Workshop on pesticide fate in soil and water in the northern zone, SLU 7-8 september 2016

Första bilden i en powerpointpresentation.

Surface runoff of pesticides in Sweden

Mats Larsbo, Nick Jarvis, Ararso Etana & Jenny Kreuger

Workshop on pesticide fate in soil and water in the northern zone, SLU 7-8 september 2016

 Förstasidan i en powerpointpresentation.

Pesticides in Swedish surface and groundwater – results from a comprehensive screening study in 2015

Gustaf Boström, Bodil Lindström, Mikaela Gönczi & Jenny Kreuger

Workshop on pesticide fate in soil and water in the northern zone, SLU 7-8 september 2016

 

Första bilden i en powerpointpresentation.

Time Integrating, Micro Flow, In-line Extraction (TIMFIE) sampler for the determination of pesticide concentrations in water - a new quantitative tool in pollution monitoring

Ove Jonsson

SETAC-konferens, Nantes 22-26 maj 2016

Flygfoto av vattendrag vid åker.

 

Pesticide mixture toxicity to algae in agricultural streams – field and laboratory studies

Willem Goedkoop, Jenny Rydh & Jenny Kreuger

SETAC-konferens, Nantes 22-26 maj 2016

 

Första bilden i en powerpointpresentation.

 

 

Determination of neonicotinoid insecticide residues in bees, pollen and nectar with LC-MS/MS

Ove Jonsson

SETAC-konferens, Nantes 22-26 maj 2016

 

2015

Posters

Poster MACRO-SE

 

Riskkartering av bekämpningsmedel med modellen MACRO-SE

Julien Moeys, Mikaela Gönczi, Gustaf Boström, Nicholas Jarvis & Jenny Kreuger

Grundvattendagarna, Göteborg 13 - 14 oktober 2015

 

 

 Poster pesticide losses

 

Transport losses of pesticides to surface waters

Therese Nanos, Bodil Lindström & Jenny Kreuger

Pesticide symposium, Piacenza 2 - 4 september 2015

 

 

Poster MACRO-DB Piacenza 2015

 

MACRO-DB: A risk assessment tool for management of pesticide use in water protection areas in Sweden

Mikaela Gönczi, Nicholas Jarvis & Jenny Kreuger

Pesticide symposium, Piacenza 2 - 4 september 2015

 

Poster miljöövervakningsresultat

Vilka bekämpningsmedel påträffas i yt- och grundvatten?

Mikaela Gönczi, Bodil Lindström och Jenny Kreuger

Havs- och vattenforum, Göteborg 26 - 27 maj 2015

 

 

Poster miljöövervakningsdata

 

Här kan du hitta resultat för bekämpningsmedel i miljön

Bodil Lindström, Therese Nanos och Jenny Kreuger

Havs- och vattenforum, Göteborg 26 - 27 maj 2015

Bild på poster MACRO-SE 

 

MACRO-SE - Modell för kostnadseffektiv miljöövervakning av bekämpningsmedel

Mikaela Gönczi, Julien Moeys och Ann-Karin Thorén

Sötvattenövervakningen 50 år, Uppsala 11 maj 2015

 

 

Bild poster SETAC 2015 

Calibration and field evaluation of passive samplers as a new tool for monitoring pesticides in water

Atlasi Daneshvar m.fl.

SETAC Conference, Barcelona 3 - 7 maj 2015

Presentationer

 
Presentation grundvatten

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten – resultat och trender under tre decennier

Mikaela Gönczi

Grundvattendagarna, Göteborg 13 - 14 oktober 2015

 

Presentation monitoring Kreuger Piacenza 2015

 

Long-term monitoring of pesticides in Sweden

Jenny Kreuger, Therese Nanos, Bodil Lindström & Mikaela Gönczi

Pesticide symposium, Piacenza 2 - 4 september 2015

 Bild presentation Moeys Piacenza 2015

Testing a regional scale pesticide fate model against monitoring data: necessity or endless quest?

Julien Moeys m.fl.

Pesticide symposium, Piacenza 2 - 4 september 2015

 

2014

Posters

Poster MACRO-DB 

MACRO-DB Hjälpverktyg för tillståndsprövning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden

Mikaela Gönczi

Havs- och vattenforum, Göteborg 20 - 21 maj 2014

Bild poster Steffens 2014

 

Climate change impacts on risks of groundwater pollution by herbicides: a regional scale assessment

Karin Steffens m.fl.

European Geosciences Union General Assembly, Wien 27 april - 2 maj 2014

 

Presentationer

 

Första bilden i en powerpointpresentation.

 

Monitoring long-term trends of pesticides in surface waters

Jenny Kreuger m.fl.

SETAC Conference, Basel 13 maj 2014

Presentation Larsbo

Pesticide transport – ongoing research in Sweden 

Mats Larsbo m.fl.

Pesticide fate in soil and water in the northern zone, Ås, Norge 3-4 septmeber, 2014

 

2013

Posters

Poster MACRO

 

Utveckling av riskbedömningsverktyg för pesticidförekomst i svenska vatten

Nicholas Jarvis m.fl.

Grundvattendagarna, Lund 16 -17 okt 2013

 

Poster bees and pollen

 

Determination of Pesticides in Bees and Pollen

Ove Jonsson och Jenny Kreuger

Conference on Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 2 - 4 sep 2013

 

Poster monitoring

 

The Swedish environmental monitoring program for pesticides

Martin Larsson

Conference on Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 2 - 4 sep 2013

 

Poster passive samplers

 

Calibration and field evaluation of passive samplers for monitoring pesticides in water

Lutz Ahrens och Jenny Kreuger

Conference on Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 2 - 4 sep 2013

 

 Poster pesticide losses

 

Pesticide losses in surface runoff in a clay soil in south east Sweden

Mats Larsbo m.fl.

Conference on Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 2 - 4 sep 2013

 Poster runoff

Surface runoff of pesticides in Sweden - riskassessment and mitigation

Mikaela Gönczi m.fl.

Conference on Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 2 - 4 sep 2013

Bild Steffens 2013

 

Assessing pesticide leaching under climate change: The role of climate input uncertainty

Karin Steffens m.fl.

European Geosciences Union General Assembly, Wien 7 - 12 april 2013

Presentationer

 

Presentation atmospheric transport and deposition

Atmospheric transport and deposition of pesticides in Sweden

Jenny Kreuger m.fl.

Conference on Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 2 - 4 sep 2013


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05