Posters och presentationer

Senast ändrad: 24 augusti 2020

På denna sida lägger vi ut posters och presentationer från oss verksamma inom CKB vilka vi tror kan vara av ett allmänt intresse.

Klicka på bilden eller rubriken för att öppna dokumentet som en pdf-fil.

2019

Posters

Relevance of PEC and PNEC from EFSA Conclusions - As compared to Measured Environmental Concentrationsand Water Quality Objectives in Sweden

Gustaf Boström, Kristina Berggren, Carola Gutfreund, Mikaela Gönczi and Jenny Kreuger.

IUPAC International Congress, Ghent 19-24 maj 2019

 

 

Screening of pesticides in streams draining Swedish greenhouses 2017-2018 (pdf)

Jenny Kreuger, Ove Jonsson, Klara Löfkvist, Torbjörn Hansson, Gustaf Boström, Carola Gutfreund, Bodil Lindström och Mikaela Gönczi.

 IUPAC International Congress, Ghent 19-24 maj 2019

 

   Developing a MACRO meta-model for Swedish drinking water abstraction zones

   Stefan Reichenberger, Mikaela Gönczi, Nils Kehrein,
   Sebastian Multsch, Nicholas Jarvis och  Jenny Kreuger.

   IUPAC International Congress, Ghent 19-24 maj 2019

 

Presentationer

TIMFIE sampler -A new time-integrating, active, low-tech sampling device for quantitative monitoring of pesticides in whole water

Ove Jonsson.

International Congress, Ghent 19-24 maj 2019.

 

  Long-term monitoring of pesticides in air and atmospheric deposition in Sweden

Jenny Kreuger och Bodil Lindström.

IUPAC International Congress, Ghent 19-24 maj 2019.

2018

Posters

Miljöövervakning av växtskyddsmedel i svenska ytvatten - trender under 15 år

Jenny Kreuger, Gustaf Boström, Bodil Lindström, Therese Nanos, Mikaela Gönczi & Kristin Boye.

Nationell växtskyddskonferens, Ultuna, Uppsala 14-15 november 2018.

 

 

Consolidation and surface sealing of nine harrowed Swedish soils

Maria Sandin, Nicholas Jarvis & Mats Larsbo.

EGU General Assembly, Wien 9-13 April 2018.

Presentationer

Diflufenikan - Resultat från miljöövervakningen

Jenny Kreuger & Mikaela Gönczi.

Säkert växtskydd kurs med fältvandring om diflufenikan, Löderup 21 november 2018.

 

 MACRO-based Modelling Tools - Recent development and future plans

Mats Larsbo.

9th European Modelling Workshop, Köpenhamn 9-11 oktober 2018.

 

 Spatial and temporal patterns of pesticide concentrations in streamflow, drainage and runoff in a small Swedish agricultural catchment

Maria Sandin, Nicholas Jarvis, Kristin Piikki, Mats Larsbo, Kevin Bishop & Jenny Kreuger.

International Fresenius AGRO Conference, Mainz 18 juni 2018.

 

 Determination of neonicotinoid insecticide residues in bees, pollen and nectar with LC-MS/MS

Oven Jonsson. Agilent meeting, Warszawa april 2018.

 

The TIMFIE sampler -A new time integrating, active sampling device for quantitative monitoring of pesticides in whole water

Ove Jonsson. Agilent meeting, Göteborg mars 2018.

2017

Posters

Is Swedish drinking water analysed for all relevant pesticides?

Gustaf Boström, Mikaela Gönczi & Jenny Kreuger.

Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 30 aug - 1 sep 2017.

 

 

The TIMFIE sampler – a new tool for time averaged, quantitative, determination of whole water pesticide concentrations

Ove Jonsson, Elin Paulsson & Jenny Kreuger.

Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 30 aug - 1 sep 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Is long-term pesticide monitoring data from two rivers (2001-2016) representative also on a national scale?

Bodil Lindström, Gustaf Boström, Mikaela Gönczi & Jenny Kreuger

Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 30 aug - 1 sep 2017

 

Presentationer

 

Förekomst av bekämpningsmedel i svenska vattentäkter

Gustaf Boström

FoI dricksvattenkonferens, Stockholm, 30 nov 2017

 

Bekämpningsmedel på villovägar

Jenny Kreuger

Giftkonferens, Eslöv 21 nov 2017

 

 

Screening av bekämpningsmedel 2015 & 2016

Gustaf Boström, Bodil Lindström, Mikaela Gönczi & Jenny Kreuger

Naturvårdsverkets workshop om screening och miljögifter, Ultuna, Uppsala 15 nov 2017

 

Analyseras alla relevanta växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten?

Gustaf Boström

Grundvattendagarna, SGU, Uppsala 8 nov 2017

 

 

 

 

 

Spatial and temporal paterns of pesticide concentrations in streamflow, drainage and runoff in a small Swedish agricultural catchment

Maria Sandin, Nicholas Jarvis, Kristin Piikki, Kevin Bishop, Mats Larsbo & Jenny Kreuger

Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 30 aug - 1 sep 2017

 

 

Long-term monitoring of pesticides in air and atmospheric deposition in Sweden

Jenny Kreuger, Elin Paulsson, Ove Jonsson & Therese Nanos

Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 30 aug - 1 sep 2017

Letar vi efter rätt substanser? Kvalitet och relevans hos analyspaket för växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Mikaela Gönczi

Nationell dricksvattenkonferens, Göteborg 26 - 27 april 2017

 

       

Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Gustaf Boström

Nationellt nätverk för dricksvatten, Uppsala 17 januari 2017 

 

Bekämpningsmedel i svensk miljöövervakning

Gustaf Boström

Regional växtodlings- och växtskyddskonferens, Uddevalla 13 januari 2017

 2016

Posters


MACRO-DB: A risk assessment tool for management of pesticide use in water protection areas in Sweden

Mikaela Gönczi, Nicholas Jarvis & Jenny Kreuger

SETAC-konferens, Nantes 22-26 maj 2016

 

Monitoring of pesticides in air - Implications of sampling techniques

Elin Paulsson, Ove Jonsson & Jenny Kreuger

SETAC-konferens, Nantes 22-26 maj 2016

 

Screening of chemical pesticides in Swedish waters

Gustaf Boström, Bodil Lindström, Mikaela Gönczi & Jenny Kreuger

SETAC-konferens, Nantes 22-26 maj 2016

Presentationer

 
 

 

Kunskapsläget kring ytavrinning och skyddszoner - växtskyddsmedel

Jenny Kreuger

Växjö Möte, 6 december 2016

 

 

The TIMFIE sampler – a new tool for quantitative determination of time averaged pesticide concentrations in surface water

Ove Jonsson

Workshop on pesticide fate in soil and water in the northern zone, SLU 7-8 september 2016

Effects of soil freezing on bromide and pesticide transport in clay soil columns

Anna Hess & Roger Holten (NIBIO)

Workshop on pesticide fate in soil and water in the northern zone, SLU 7-8 september 2016

Risk assessment for drinking water protection areas in Sweden

Nicholas Jarvis

Workshop on pesticide fate in soil and water in the northern zone, SLU 7-8 september 2016

Surface runoff of pesticides in Sweden

Mats Larsbo, Nick Jarvis, Ararso Etana & Jenny Kreuger

Workshop on pesticide fate in soil and water in the northern zone, SLU 7-8 september 2016

 

Pesticides in Swedish surface and groundwater – results from a comprehensive screening study in 2015

Gustaf Boström, Bodil Lindström, Mikaela Gönczi & Jenny Kreuger

Workshop on pesticide fate in soil and water in the northern zone, SLU 7-8 september 2016

 

Time Integrating, Micro Flow, In-line Extraction (TIMFIE) sampler for the determination of pesticide concentrations in water - a new quantitative tool in pollution monitoring

Ove Jonsson

SETAC-konferens, Nantes 22-26 maj 2016

 

Pesticide mixture toxicity to algae in agricultural streams – field and laboratory studies

Willem Goedkoop, Jenny Rydh & Jenny Kreuger

SETAC-konferens, Nantes 22-26 maj 2016

 

 

 

Determination of neonicotinoid insecticide residues in bees, pollen and nectar with LC-MS/MS

Ove Jonsson

SETAC-konferens, Nantes 22-26 maj 2016

 

2015

Posters

Vetenskaplig poster.

 

Riskkartering av bekämpningsmedel med modellen MACRO-SE

Julien Moeys, Mikaela Gönczi, Gustaf Boström, Nicholas Jarvis & Jenny Kreuger

Grundvattendagarna, Göteborg 13 - 14 oktober 2015

 

 

 Vetenskaplig poster.

 

Transport losses of pesticides to surface waters

Therese Nanos, Bodil Lindström & Jenny Kreuger

Pesticide symposium, Piacenza 2 - 4 september 2015

 

 

Vetenskaplig poster.

 

MACRO-DB: A risk assessment tool for management of pesticide use in water protection areas in Sweden

Mikaela Gönczi, Nicholas Jarvis & Jenny Kreuger

Pesticide symposium, Piacenza 2 - 4 september 2015

 

Vetenskaplig poster.

Vilka bekämpningsmedel påträffas i yt- och grundvatten?

Mikaela Gönczi, Bodil Lindström och Jenny Kreuger

Havs- och vattenforum, Göteborg 26 - 27 maj 2015

 

 

Vetenskaplig poster.

 

Här kan du hitta resultat för bekämpningsmedel i miljön

Bodil Lindström, Therese Nanos och Jenny Kreuger

Havs- och vattenforum, Göteborg 26 - 27 maj 2015

Vetenskaplig poster. 

 

MACRO-SE - Modell för kostnadseffektiv miljöövervakning av bekämpningsmedel

Mikaela Gönczi, Julien Moeys och Ann-Karin Thorén

Sötvattenövervakningen 50 år, Uppsala 11 maj 2015

 

 

Vetenskaplig poster. 

Calibration and field evaluation of passive samplers as a new tool for monitoring pesticides in water

Atlasi Daneshvar m.fl.

SETAC Conference, Barcelona 3 - 7 maj 2015

Presentationer

 
Första bilden i en powerpointpresentation.

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten – resultat och trender under tre decennier

Mikaela Gönczi

Grundvattendagarna, Göteborg 13 - 14 oktober 2015

 

Första bilden i en powerpointpresentation.

 

Long-term monitoring of pesticides in Sweden

Jenny Kreuger, Therese Nanos, Bodil Lindström & Mikaela Gönczi

Pesticide symposium, Piacenza 2 - 4 september 2015

 Första bilden i en powerpointpresentation.

Testing a regional scale pesticide fate model against monitoring data: necessity or endless quest?

Julien Moeys m.fl.

Pesticide symposium, Piacenza 2 - 4 september 2015

 

2014

Posters

Sida med text och bilder. 

MACRO-DB Hjälpverktyg för tillståndsprövning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden

Mikaela Gönczi

Havs- och vattenforum, Göteborg 20 - 21 maj 2014

Vetenskaplig poster.

 

Climate change impacts on risks of groundwater pollution by herbicides: a regional scale assessment

Karin Steffens m.fl.

European Geosciences Union General Assembly, Wien 27 april - 2 maj 2014

 

Presentationer

 

 

Monitoring long-term trends of pesticides in surface waters

Jenny Kreuger m.fl.

SETAC Conference, Basel 13 maj 2014

Första bilden i en powerpointpresentation.

Pesticide transport – ongoing research in Sweden 

Mats Larsbo m.fl.

Pesticide fate in soil and water in the northern zone, Ås, Norge 3-4 septmeber, 2014

 

2013

Posters

Vetenskaplig poster.

 

Utveckling av riskbedömningsverktyg för pesticidförekomst i svenska vatten

Nicholas Jarvis m.fl.

Grundvattendagarna, Lund 16 -17 okt 2013

 

Vetenskaplig poster.

 

Determination of Pesticides in Bees and Pollen

Ove Jonsson och Jenny Kreuger

Conference on Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 2 - 4 sep 2013

 

Vetenskaplig poster.

 

The Swedish environmental monitoring program for pesticides

Martin Larsson

Conference on Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 2 - 4 sep 2013

 

Vetenskaplig poster.

 

Calibration and field evaluation of passive samplers for monitoring pesticides in water

Lutz Ahrens och Jenny Kreuger

Conference on Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 2 - 4 sep 2013

 

 Vetenskaplig poster.

 

Pesticide losses in surface runoff in a clay soil in south east Sweden

Mats Larsbo m.fl.

Conference on Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 2 - 4 sep 2013

 Vetenskaplig poster.

Surface runoff of pesticides in Sweden - riskassessment and mitigation

Mikaela Gönczi m.fl.

Conference on Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 2 - 4 sep 2013

Vetenskaplig poster.

 

Assessing pesticide leaching under climate change: The role of climate input uncertainty

Karin Steffens m.fl.

European Geosciences Union General Assembly, Wien 7 - 12 april 2013

Presentationer

 

Första bilden i en powerpointpresentation.

Atmospheric transport and deposition of pesticides in Sweden

Jenny Kreuger m.fl.

Conference on Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, York 2 - 4 sep 2013


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se