Länkar

Senast ändrad: 03 september 2021

SLU

Myndigheter

Sverige

EU

Världen


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05