Aktuellt om MACRO-DB

Senast ändrad: 05 juni 2020

MACRO-DB har utvecklats  i nära dialog med användarna samt ansvariga myndigheter. Verktyg kommer också att fortsätta utvecklas för att på ett så bra sätt som möjligt ta hand om de behov som finns och för att underlätta arbetet med tillståndsprövning inom vattenskyddsområden. Här presenteras nyheter kring MACRO-DB.

Jag vill gå en utbildning om MACRO-DB eller få fortsatt information om nyheter via e-post.

Fyra substanser kan simuleras fel i ämnesdatabas 2020-01-24

En ny ämnesdatabas 2020-01-31 finns att ladda ner. I ämnesdatabas 2020-01-24 uppstod ett fel (med vissa datorer beroende på inställningar) så att val av nedbrytningsprodukt inte gjordes korrekt för fyra substanser. Om någon av dessa substanser ska simuleras behöver den rättade ämnesdatabasen 2020-01-31 eller tidigare korrekta ämnesdatabaser (2019-03-27, 2018-04-11 och 2017-11-14) användas. För övriga substanser är även 2020-01-24 ok att använda. Följande substanser (produkter) berörs:

 • acetamiprid (Mospilan SG)
 • cymoxanil (Cymbal 45, Kunshi, Proxanil)
 • karfentrazonetyl (Platform 40 WG, Spotlight Plus, Ally Class 50 WG)
 • tifensulfuronmetyl (RATIO Super SX, Ergon, Harmony 50 SX, Harmony Plus 50 SX, Nautius)

Rätt nedbrytningsprodukt är:

 • acetamiprid - IM-1-4
 • cymoxanil- IN-U3204
 • karfentrazonetyl - karfentrazon-syra
 • tifensulfuronmetyl - tifensulfuron

Steg 1 har varit korrekt hela tiden.

Ladda ner ämnesdatabasen här.

Uppdaterad ämnesdatabas att ladda ner 2020-01-24

Det har godkänts några nya aktiva substanser och ett flertal nya produkter har kommit ut på marknaden. En uppdaterad ämnesdatabas 2020-01-24 finns därför för nedladdning. Ingen av de befintliga substanserna har fått ändrade egenskaper så simuleringar med ämnesdatabas 2019-03-27, 2017-11-14 och 2018-04-11 är fortfarande giltiga. 

Ladda ner ämnesdatabasen här.

Nya produkter finns också inlagda i Steg 1.

De tillagda produkterna i Steg 1 är:

 • Attraxor
 • Bontima
 • Gallup 360-K
 • Golitx Queen
 • Hurler
 • Imtrex XE
 • Kinvara
 • KRYPT 540
 • Orius 200 EW
 • Prepper
 • Revytrex
 • Revystar XL
 • Sekator Plus OD
 • Targa Super 5SC
 • Variano Xpro
 • Vibrance Gold

De tillagda aktiva substanserna i Steg 2 är:

 • fluoxastrobin
 • isopyrazam
 • kizalofop-P-etyl
 • mefentriflukonazol

Ladda ner ämnesdatabasen här

Utveckling av meta-modell

Under 2018 inleddes ett 3-årigt projekt med medfinansiering från Havs- och vattenmyndigheten med målet att utveckla nya versioner av MACRO-DB och MACRO-SE som är lättare för CKB att underhålla och enklare och snabbare att köra och därmed mindre kostsamma för användarna. Simuleringsmodellen MACRO som ligger till grund för verktyget i MACRO-DB kommer att ersättas av en s.k. meta-modell vilket gör att användaren själv inte behöver ladda ner programmet och köra simuleringarna. MACRO-DB-verktyget kommer att bestå av en enkel, snabb webb-applikation som till stor del liknar MACRO-DB Steg 1 idag. 

En första version av det nya verktyget planeras bli klart under 2021.


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se