Aktuellt om MACRO-DB

Senast ändrad: 20 december 2021

MACRO-DB har utvecklats  i nära dialog med användarna samt ansvariga myndigheter. Verktyg kommer också att fortsätta utvecklas för att på ett så bra sätt som möjligt ta hand om de behov som finns och för att underlätta arbetet med tillståndsprövning inom vattenskyddsområden. Här presenteras nyheter kring MACRO-DB.

Jag vill gå en utbildning om MACRO-DB eller få fortsatt information om nyheter via e-post.

Uppdaterad ämnesdatabas att ladda ner samt nya produkter inlagda
2021-12-20

Det har godkänts några nya aktiva substanser och ett flertal nya produkter har kommit ut på marknaden. En uppdaterad ämnesdatabas 2021-12-20 finns därför för nedladdning. Ingen av de befintliga substanserna har fått ändrade egenskaper så simuleringar med ämnesdatabas 2021-02-11, 2020-01-31, 2019-03-27, 2018-04-11 och 2017-11-14 är fortfarande giltiga. 

Ladda ner ämnesdatabasen här.

Nya produkter finns också inlagda i Steg 1.

Nya MACRO-DB v5.0 lanseras hösten 2022

Under 2018 inleddes ett flerårigt projekt med medfinansiering från Havs- och vattenmyndigheten med målet att utveckla en ny version av MACRO-DB som är lättare för CKB att underhålla och enklare och snabbare att köra och därmed mindre kostsam för användarna. Simuleringsmodellen MACRO som ligger till grund för verktyget i MACRO-DB kommer att ersättas av en s.k. meta-modell baserad på ungefär en halv miljon förkörda simuleringar, vilket gör att användaren själv inte behöver ladda ner programmet och köra simuleringarna. Nya MACRO-DB v5.0 kommer att bestå av en enkel, snabb webb-applikation på motsvarande sätt som för Steg 1. Det är i princip samma indata som krävs i nya som gamla versionen av MACRO-DB Steg 2 och nuvarande MACRO-DB Steg 1 kommer finnas kvar för en första enklare bedömning.

En grupp med test-piloter har provat en första version av det nya verktyget och gett oss värdefulla kommentarer. Den färdiga versionen kommer att lanseras hösten 2022 (så att det inte blir mitt i säsongen).


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05