Aktuellt om MACRO-DB

Senast ändrad: 11 april 2023

MACRO-DB har utvecklats  i nära dialog med användarna samt ansvariga myndigheter. Sedan 2018 har ett utvecklingsarbete av MACRO-DB pågått och den 30 november 2022 lanserades nya MACRO-DB 5.0. Här informerar vi om aktuella händelser som kan vara bra att veta för användare av MACRO-DB.

Jag vill gå en utbildning om MACRO-DB eller få fortsatt information om nyheter via e-post.

Ämnesegenskaperna för pikloram har uppdaterats

Pikloram finns i ogräsmedlen Belkar och Galera. De värden för nedbrytning (DT50) och bindningsstyrka (Kfoc) som vi använde i ämnesdatabasen när nya versionen av MACRO-DB 5.0 lanserades (2022-11-30) visade sig vara felaktiga. MACRO-DB är sedan 2023-02-07 uppdaterad med de korrekta värdena.

Ändringen innebär att körningarna kommer att resultera i lägre koncentrationer än i versionen från 2022.

Tack till er som uppmärksammat oss på problemet!

Nya MACRO-DB 5.0 lanserades 30 november 2022

Under 2018 inleddes ett flerårigt projekt med medfinansiering från Havs- och vattenmyndigheten med målet att utveckla en ny version av MACRO-DB som är lättare för CKB att underhålla och enklare och snabbare att köra och därmed mindre kostsam för användarna. Simuleringsmodellen MACRO som ligger till grund för verktyget i MACRO-DB har ersatts av en s.k. metamodell baserad på drygt en halv miljon förkörda simuleringar, vilket gör att användaren själv inte behöver ladda ner programmet och köra simuleringarna.

Nya MACRO-DB 5.0 består av en enkel, snabb webb-applikation på motsvarande sätt som Steg 1 har varit tidigare. Det är i princip samma indata som krävs i nya som gamla versionen av MACRO-DB Steg 2 och ett första steg för en enklare bedömning (motsvarande nuvarande Steg 1) kommer också finnas tillgänglig.

Det kan i vissa fall bli skillnader i resultat mellan de två versionerna. Därför uppmanas alla att från och med nu använda MACRO-DB 5.0 för ansökan om tillstånd. Den gamla versionen, MACRO-DB 4.2, stöds inte längre för detta. 

En övergripande analys av skillnaderna mellan de två versionerna har visat att generellt sett ger MACRO-DB v5.0 systematiskt lite högre resultat än det gamla verktyget (v4.2). Det är inte förvånande att det nya verktyget skiljer sig något från det gamla eftersom den nya modellen bygger på ett antal nya metoder och angreppsätt samt ett antal förenklingar (t.ex. färre scenarier, 3D-interpolering för att beräkna resultatet). Dessutom bygger simuleringarna på en senare och förbättrad version av grundmodellen MACRO som ger något lägre avrinning p.g.a. en ändring i hur avdunstningen beräknas från snötäckt mark vintertid. Vår analys visar dock att antalet fall då dessa skillnader kommer att orsaka avslag på en ansökan då det gamla verktyget hade gett ett godkännande är mycket begränsad.

Ämnesdatabasen med information om de olika substansernas egenskaper har också uppdaterats baserat på ett nytt utdrag från databasen PPDB (Pesticide Properties Database). För vissa substanser har halveringstiden, DT50, och/eller adsorptionsstyrkan, Kfoc, ändrats till följd av att nya data kommit in i processen för förnyat godkännande på EU-nivå. Det här påverkar också resultaten från MACRO-DB.

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har också uppdaterat sin vägledning om tillståndsprövning Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden där det beskrivs hur MACRO-DB kan användas inom prövningen.


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05