Aktuellt om MACRO-DB

Senast ändrad: 11 februari 2021

MACRO-DB har utvecklats  i nära dialog med användarna samt ansvariga myndigheter. Verktyg kommer också att fortsätta utvecklas för att på ett så bra sätt som möjligt ta hand om de behov som finns och för att underlätta arbetet med tillståndsprövning inom vattenskyddsområden. Här presenteras nyheter kring MACRO-DB.

Jag vill gå en utbildning om MACRO-DB eller få fortsatt information om nyheter via e-post.

Uppdaterad ämnesdatabas att ladda ner samt nya produkter inlagda
2021-02-11

Det har godkänts några nya aktiva substanser och ett flertal nya produkter har kommit ut på marknaden. En uppdaterad ämnesdatabas 2021-02-11 finns därför för nedladdning. Ingen av de befintliga substanserna har fått ändrade egenskaper så simuleringar med ämnesdatabas 2020-01-31, 2019-03-27, 2018-04-11 och 2017-11-14 är fortfarande giltiga. 

Ladda ner ämnesdatabasen här.

Nya produkter finns också inlagda i Steg 1.

De tillagda produkterna i Steg 1 är:

Avoxa
Axial 50 EC
Camposan Extra
Corum
Credit Xtreme
Difcor 250 EC
Duplosan D
Entargo
Gigant
Goltix Gold
Gozai
INCELO WG
INPUT
Kudos
Leopard
Nexide CS
Overtake
Pecari 300 EC
Pomax
Protendo 300 EC
Rexade 440
Systiva
Tocalis
Zorvec Endavia

De tillagda aktiva substanserna i Steg 2 är:

bentiavalikarbisopropyl
gamma-cyhalotrin
pinoxaden
pyraflufenetyl
spiroxamin

Utveckling av meta-modell

Under 2018 inleddes ett 3-årigt projekt med medfinansiering från Havs- och vattenmyndigheten med målet att utveckla nya versioner av MACRO-DB som är lättare för CKB att underhålla och enklare och snabbare att köra och därmed mindre kostsamma för användarna. Simuleringsmodellen MACRO som ligger till grund för verktyget i MACRO-DB kommer att ersättas av en s.k. meta-modell vilket gör att användaren själv inte behöver ladda ner programmet och köra simuleringarna. MACRO-DB-verktyget kommer att bestå av en enkel, snabb webb-applikation som till stor del liknar MACRO-DB Steg 1 idag. 

En första version av det nya verktyget planeras bli klart under 2021.


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se