MACRO in FOCUS

Senast ändrad: 05 maj 2023

MACRO in FOCUS är ett modellverktyg baserat på MACRO-modellen som används för riskbedömning för nya substanser inom EU:s registreringsprocess, samt för produktgodkännande i Sverige.

Bild på MACROinFOCUS startsida

Verktyget styrs från ett skalprogram som länkar samman modellen med Microsoft Access-databaser som innehåller nödvändiga parametervärden. Verktyget utvecklades speciellt för tillämpningar inom FOCUS ramverk.

MACROinFOCUS 5.5.4 är en ny version av verktyget och baseras på MACRO 5.2. Versionen släpptes 13 februari 2015 och finns nu tillgänglig för nedladdning på FOCUS webb, där du också hittar mer information om verktyget. 

På gång

EFSA (European Food Safety Authority) påbörjade under 2017 ett omfattande projekt för att uppdatera och förbättra modellerna och scenarierna som används för riskbedömning för förluster av bekämpningsmedel till ytvatten inom EU, däribland verktyget MACRO-in-FOCUS. Nicholas Jarvis, CKB, är medlem i en EFSA-arbetsgrupp som tillsattes för att genomföra utvecklingen.  Arbetet har rapporterats och skickats ut på remiss. Vi har deltagit i ganska omfattande diskussioner i respons till de kommentarer och frågor som ställdes av remissinstanserna samt författat ett stort antal skriftliga svar. Det nya verktygen har levererats till FOCUS Version Control så denna process är nu i gång.

EFSA har också efterfrågat en uppgraderad version av MACRO in FOCUS grundvattenscenario Chateaudun, för att förbättra harmoniseringen av detta verktyg med övriga modellverktyg inom registreringsprocessen (PEARL och PELMO). Att genomföra de nödvändiga uppdateringarna av koden i skalprogrammet MACRO in FOCUS ingick i planen för 2022. Detta arbete fick dock skjutas upp eftersom EFSA ville släppa de nya FOCUS-verktygen för ytvatten först. 

Det finns också önskemål från Kemikalieinspektionen om uppdateringar av de svenska grundvattenscenarierna som finns i MACRO in FOCUS med nyare klimatdata samt ytterligare grödor. Ett avstämningsmöte med KemI kommer att hållas för att komma överens om vad vi kan göra.