Dokumentation från CKB:s kurser och seminarier - från 2012 och tidigare

Senast ändrad: 23 augusti 2017

CKB anordnar kurser och seminarier inom området kemiska bekämpningsmedel. Här finns dokumentation från 2012 och tidigare.

Workshop kring ytavrinning av pesticider (juni 2012)

13 juni 2012 anordnade CKB en workshop kring ytavrinning av pesticider, med särskilt fokus på skyddszoner.

Workshopen var en del av ett uppdrag från Jordbruksverket som handlar om att göra en kunskapssammanställning kring användandet av olika typer av skyddszoner för att minska ytavrinning och erosion av växtskyddsmedel. Kunskapssammanställningen publicerades som en CKB-rapport som går att ladda hem här.

Representanter från de mest berörda aktörerna bjöds in och uppslutningen var god. Ca 35 deltagare från myndigheter, industri, intresseorganisationer samt forskning var närvarande och efter ett antal inledande presentationer blev det bra och livliga diskussioner. Dagen avslutades med sammanfattning och slutsatser av Kristin Boye vid CKB som är ansvarig för kunskapssammanställningen och som också höll i dagen.


 Program

 Underlag inför dagen - Ytavrinning av bekämpningsmedel i Sverige

 Gruppdiskussion - sammanfattning

Presentationer

 Ytavrinning - mekanismer och motåtgärder Kristin Boye, SLU 

 KemIs hantering av ytavrinning i riskbedömningar Mats Allmyr, KemI 

 Modeller och scenarier Nick Jarvis, SLU 

 Naturvårdsverkets föreskrifter Emma Colleen, Naturvårdsverket 

 Identifierade svårigheter - avstamp inför gruppdiskussion Kristin Boye, SLU

Workshop Neonikotinoider - välsignelse eller hot? (december 2011)

Den 6 december 2011 organiserade CKB och institutionen för ekologi vid SLU en workshop om neonikotinoider. Närmare 50 deltagare från rådgivning, kemiföretag, lagstiftning och forskning utbytte kunskap och diskuterade risker och nytta med denna ganska omdebatterade grupp växtskyddsmedel.

Sammanfattning av dagen

Transport pathways for pesticide loss to waters (november 2010)


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05