Jag vill få information om MACRO-DB

Senast ändrad: 30 november 2022

Vill du gå en utbildning om hur du använder MACRO-DB?

Vi anordnar utbildningar i MACRO-DB för de som är intresserade för självkostnadspris. Helst ser vi att ni samlar en grupp på minst 10 personer och bjuder in oss att hålla utbildningen hos er. Hör av dig till oss för att få mer information.

Kom med på e-postlistan för MACRO-DB

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05