Populärvetenskapligt

Senast ändrad: 17 januari 2020

Här finns korta populärvetenskapliga sammanfattningar av ett urval av vetenskapliga artiklar och rapporter producerade av CKB eller där CKB varit inblandat på något sätt. Uppdelning har gjorts efter CKB:s verksamhetsområden. Även andra populärvetenskapliga publikationer finns på sidan.

 Senaste kortversionerna

Kemisk analyskompetens

 

bild på korversion neonikotinoider

 

Neonikotinoid ger negativa effekter på vilda bin

M. Rundlöf m.fl. 2015

Läs också Jordbruksverkets rapport från samma studie

Kortversion

 

 Växtskyddsmedel påträffas i bin och pollen

 O. Jonsson, I. Fries och J.Kreuger. 2014

 
 kortversion  

 Förbättrad metod för analys av växtskyddsmedel

 C. Jansson och J. Kreuger. 2010

Miljöövervakning

 

Bild kortversion metodval

 

Metodval viktigt vid riskbedömning av växtskyddsmedel

M. Bundschuh, W. Goedkoop och J. Kreuger. 2014

   

 Ett förändrat klimat kan påverka förslusterna av växtskyddsmedel

 E. Lewan, J. Kreuger och N. Jarvis. 2009

   

Biologiska effekter

 

Bild kortversion metodval

 

Metodval viktigt vid riskbedömning av växtskyddsmedel

M. Bundschuh, W. Goedkoop och J. Kreuger. 2014

Kortversion

 

 Nytt index ger vägledning vid restaurering av vattendrag 

 P. C. von der Ohe och W. Goedkoop. 2013

 Kortversion 

 

Risker för bottenfaunan påverkas av sedimentets sammansättning 

 A. Lundqvist, S. Bertilsson och W. Goedkoop. 2010

 

 

Mikroorganismer ökar biotillgängligheten av växtskyddsmedel i sediment 

 A. Widenfalk, A. Lundqvist och W. Goedkoop. 2008

Riskbedömningsverktyg

Spridningsvägar

 

Växtskyddsmedel läcker när fryst mark tinar

R. Holten, F. Norheim Bøe, M. Almvik, S. Katuwal, M. Stenrød, M. Larsbo, N. Jarvis och O. M. Eklo. Tre artiklar 2018 och 2019

 

  

Åkerns lerhalt viktig för läckagerisken

M. Sandin, K. Piikki, N. Jarvis, M. Larsbo, K. Bishop och J. Kreuger. 2017

 

 

Vinterkyla påverkar förlust av växtskyddsmedel

M. Larsbo, M. Sandin, N. Jarvis, A. Etana och J. Kreuger. 2017

 

 

Bild kortversion markstruktur

 

Hur påverkas läckagerisken av markstrukturen?

M. Larsbo, J. Koestel och N. Jarvis. 2014

Kortversin

Snabba flöden i marken styr läckage av växtskyddsmedel 

B. Ulén, M. Larsbo, J. Kreuger och A. Svanbäck. 2013

  

Underlag för åtgärder

Kortversion

 

Biokol kan minska läckaget av växtskyddsmedel från lerjordar 

M. Larsbo, E. Löfstrand, D. van Alphen de Veerb och B Ulén. 2013

 

 kortversion

 

Ny metod för att minska läckage av växtskyddsmedel 

K. Önneby, A.Jonsson och J. Stenström. 2010

 

Nedbrytning av ogräsmedel kan ske med samma enzym som bryter ned trä 

L. Pizzul, M. del Pilar Castillo och J. Stenström. 2009

Övriga populärvetenskapliga publikationer

Glyfosat hittas i dagvatten enligt nyligen utförd studie vid SLU Ultuna. I Movium Direkt nr 6 2019. Sveriges lantbruksuniversitet. 2019

Riskbedömning av växtskyddsmedel kan förbättras. SLU:s kunskapsbank samt i tidningen Miljötrender, temanummer jordbrukslandskap. 2018.

Riskbedömningsverktyg för läckage av bekämpningsmedel till yt- och grundvatten. SLU:s kunskapsbank. 2015.

Rester av bekämpningsmedel i vatten trots lagar och miljömål. I Gifter & Miljö 2014 - Om påverkan på yttre miljö och människor, s 4-7. Naturvårdsverket. 2014

Påverkas växter och djur i våra vatten av bekämpningsmedel? I Sötvatten 2014 - Om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten, s 20-24. Havs- och vattenmyndigheten. 2014

Miljöövervakning av kemiska bekämpningsmedel speglar utvecklingen. I Gifter & Miljö 2013 – Om tillståndet i svensk landmiljö,s 7-9. Naturvårdsverket. 2013

Bekämpningsmedel hittas i åar och grundvatten , ett faktablad om miljöövervakning (nr 2006:9). Finns även på engelska (pdf) 

Ämnen med miljörisker , temanummer av tidningen miljötrender (nr 3/4 2006)


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, tf föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se