Verksamhetsgrupp

Senast ändrad: 04 augusti 2020

Verksamhetsgruppen svarar för verksamhetens genomförande och vetenskapliga utveckling och består av följande personer:

 Mikaela Gönczi, tf föreståndare

 Ansvarig för verksamhetsområdet Samverkan och utbildning 

 Tel. 018-673105, mikaela.gonczi@slu.se

 

 

Gustaf Boström Gustaf Boström, biträdande föreståndare

 Ansvarig för arbetet med MACRO-SE

 Tel. 018-673053, gustaf.bostrom@slu.se

 

 

Ove Jonsson Ove Jonsson

 Ansvarig för verksamhetsområdet Kemisk analyskompetens

 Tel. 018-673061, ove.jonsson@slu.se

 

 

 Bodil LindströmBodil Lindström

 Ansvarig för verksamhetsområdet Miljöövervakning

 Tel. 018-671276, bodil.lindstrom@slu.se

 

 

 Simon HallstanSimon Hallstan

 Ansvarig för verksamhetsområdet Biologiska effekter

 Tel. 018-673160, simon.hallstan@slu.se

 

 

 Nicholas JarvisNicholas Jarvis

 Ansvarig för verksamhetsområdet Riskbedömningsverktyg

 Tel. 018-672465, nicholas.jarvis@slu.se

 

 

Mats Larsbo

 Mats Larsbo

 Ansvarig för verksamhetsområdet Spridningsvägar

 Tel. 018-671238, mats.larsbo@slu.se


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, tf föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se