Hoppa till huvudinnehåll

Fakta om glyfosat i miljön

Bakgrund om glyfosat

Läs mer om växtskyddsmedlet glyfosat.

En åker besprutas med bekämpningsmedel, foto.

Hur farligt är glyfosat?

Läs om hur glyfosat påverkar vattenlevande organismer samt om gränsvärden för grundvatten och dricksvatten.

Vattendrag omgivet av åkrar, foto.

Vad hittar vi i svenska vatten?

Här är underlag om fynd av glyfosat i svensk vattenmiljö samlad. Ytvatten, grundvatten och dricksvatten

Trender för halter av glyfosat i ytvatten 2002-2022
Publicerad: 26 januari 2024 - Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se
Loading…