Hoppa till huvudinnehåll

Bakgrund om glyfosat

Läs mer om växtskyddsmedlet glyfosat.

En åker besprutas med bekämpningsmedel, foto.

Hur farligt är glyfosat?

Läs om hur glyfosat påverkar vattenlevande organismer samt om gränsvärden för grundvatten och dricksvatten.

Vattendrag omgivet av åkrar, foto.

Vad hittar vi i svenska vatten?

Här är underlag om fynd av glyfosat i svensk vattenmiljö samlad. Ytvatten, grundvatten och dricksvatten

Punktdiagram som visar glyfosathalt för olika år.
Publicerad: 25 november 2019 - Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se
Loading…