Screening av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusområden i södra Sverige 2017-2018

Senast ändrad: 09 juli 2021
Omslag till rapport.

Rapporten presenterar resultat från en screeningundersökning av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusanläggningar. Syftet har varit att undersöka i vilken utsträckning det sker läckage från växthus efter att olika åtgärder har vidtagits av odlare och myndigheter under senare år.

Nedladdningar

Ladda ned hela rapporten från SLU-biblioteket med knappen ovan (126 sidor).

Referens

Jenny Kreuger, Ove Jonsson, Klara Löfkvist, Torbjörn Hansson, Gustaf Boström, Carola Gutfreund, Bodil Lindström ochMikaela Gönczi. Screening av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusområden i södra Sverige2017-2018. CKB rapport 2019:1. Uppsala.


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05