Idéskiss SLU Grogrund

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Koordinator: 

 

Deltagare 1: 

Deltagare 2: 

Deltagare 3: 

Deltagare 4: 

 

Rubriken för er idéskiss: 

 

Namn, e- postadress, titel och organisationstillhörighet på samtliga deltagare i skrivargruppen: 

 

SLU Grogrunds vision 
Växtförädlingen bidrar kraftfullt till en växande, hållbar och lönsam produktion av livsmedel i Sverige.

 

Beskriv hur projektet bidrar till SLU Grogrunds vision (max 600 tecken)

 

Vision och målbeskrivning för ert projekt. Vad vill ni att projektet ska leda till (max 500 tecken)? 

 

Vilka aktiviteter behövs för att uppnå er vision (max 2000 tecken)? 

 

Vilka aktörer planeras delta i projektet och vilka resurser bedöms kunna tillföras utöver SLU Grogrunds medel (max 1000 tecken)? 

 

Vem gör vad (industri/ odlare/ primärproducent/ SLU Grogrund/ forskning) (max 1500 tecken)? 

 

Hur involveras studenter (max 500 tecken)? 

 

Vilka nya metoder ska användas (max 500 tecken)? 

 

Hur ska resultaten kommersialiseras/ vilka kompletterande projekt behöves sökas (max 1000 tecken)? 

Fakta:

Kopiera rubrikerna ovan och använd i er idéskiss. Glöm inte att datera den. Skicka den färdiga idéskissen till SLUGrogrund@slu.se med kopia till SLU Grogrunds programchef. Läs noga igenom informationen på sidan Prioritering av projekt innan du skickar in idéskissen.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62